ampliasteis tiếng Tây Ban Nha là gì?

ampliasteis tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng ampliasteis trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ ampliasteis tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm ampliasteis tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ ampliasteis

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

ampliasteis tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ ampliasteis tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {enlarge} mở rộng, tăng lên, khuếch trương, (nhiếp ảnh) phóng, (từ cổ,nghĩa cổ) thả, phóng thích, (nhiếp ảnh) có thể phóng to được, (+ on, upon) tán rộng về (một vấn đề...)
  • {extend} duỗi thẳng (tay, chân...); đưa ra, giơ ra, kéo dài (thời hạn...), gia hạn, mở rộng, (quân sự) dàn rộng ra (quân đội), (thể dục,thể thao), (từ lóng) làm việc dốc hết, dành cho (sự đón tiếp...); gửi tới (lời chúc...), (pháp lý) đánh giá (tài sản) (để tịch thu); tịch thu (tài sản, vì nợ), chép (bản tốc ký...) ra chữ thường, chạy dài, kéo dài (đến tận nơi nào...); mở rộng, (quân sự) dàn rộng ra (quân đội)

Thuật ngữ liên quan tới ampliasteis

Tóm lại nội dung ý nghĩa của ampliasteis trong tiếng Tây Ban Nha

ampliasteis có nghĩa là: {enlarge} mở rộng, tăng lên, khuếch trương, (nhiếp ảnh) phóng, (từ cổ,nghĩa cổ) thả, phóng thích, (nhiếp ảnh) có thể phóng to được, (+ on, upon) tán rộng về (một vấn đề...) {extend} duỗi thẳng (tay, chân...); đưa ra, giơ ra, kéo dài (thời hạn...), gia hạn, mở rộng, (quân sự) dàn rộng ra (quân đội), (thể dục,thể thao), (từ lóng) làm việc dốc hết, dành cho (sự đón tiếp...); gửi tới (lời chúc...), (pháp lý) đánh giá (tài sản) (để tịch thu); tịch thu (tài sản, vì nợ), chép (bản tốc ký...) ra chữ thường, chạy dài, kéo dài (đến tận nơi nào...); mở rộng, (quân sự) dàn rộng ra (quân đội)

Đây là cách dùng ampliasteis tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ ampliasteis tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{enlarge} mở rộng tiếng Tây Ban Nha là gì?
tăng lên tiếng Tây Ban Nha là gì?
khuếch trương tiếng Tây Ban Nha là gì?
(nhiếp ảnh) phóng tiếng Tây Ban Nha là gì?
(từ cổ tiếng Tây Ban Nha là gì?
nghĩa cổ) thả tiếng Tây Ban Nha là gì?
phóng thích tiếng Tây Ban Nha là gì?
(nhiếp ảnh) có thể phóng to được tiếng Tây Ban Nha là gì?
(+ on tiếng Tây Ban Nha là gì?
upon) tán rộng về (một vấn đề...) {extend} duỗi thẳng (tay tiếng Tây Ban Nha là gì?
chân...) tiếng Tây Ban Nha là gì?
đưa ra tiếng Tây Ban Nha là gì?
giơ ra tiếng Tây Ban Nha là gì?
kéo dài (thời hạn...) tiếng Tây Ban Nha là gì?
gia hạn tiếng Tây Ban Nha là gì?
mở rộng tiếng Tây Ban Nha là gì?
(quân sự) dàn rộng ra (quân đội) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(thể dục tiếng Tây Ban Nha là gì?
thể thao) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(từ lóng) làm việc dốc hết tiếng Tây Ban Nha là gì?
dành cho (sự đón tiếp...) tiếng Tây Ban Nha là gì?
gửi tới (lời chúc...) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(pháp lý) đánh giá (tài sản) (để tịch thu) tiếng Tây Ban Nha là gì?
tịch thu (tài sản tiếng Tây Ban Nha là gì?
vì nợ) tiếng Tây Ban Nha là gì?
chép (bản tốc ký...) ra chữ thường tiếng Tây Ban Nha là gì?
chạy dài tiếng Tây Ban Nha là gì?
kéo dài (đến tận nơi nào...) tiếng Tây Ban Nha là gì?
mở rộng tiếng Tây Ban Nha là gì?
(quân sự) dàn rộng ra (quân đội)

Tiếng Tây Ban Nha là gì?

Tiếng Tây Ban Nha (español), cũng được gọi là tiếng Castilla (castellano) hay tiếng Y Pha Nho theo lối nói cũ, là một ngôn ngữ thuộc nhóm Iberia-Rôman của nhóm ngôn ngữ Rôman, và là tiếng phổ biến thứ 4 trên thế giới theo một số nguồn, trong khi có nguồn khác liệt kê nó là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 hay thứ 3.

Bao nhiêu người nói tiếng Tây Ban Nha?

Nó là tiếng mẹ đẻ của khoảng 352 triệu người, và được dùng bởi 417 triệu người khi tính thêm các người dùng nó như tiếng phụ (theo ước lượng năm 1999). Có người khẳng định rằng có thể nghĩ đến tiếng Tây Ban Nha là tiếng quan trọng thứ 2 trên thế giới, sau tiếng Anh, có thể quan trọng hơn cả tiếng Pháp, do càng ngày nó càng được sử dụng nhiều hơn ở Hoa Kỳ.

Nước nào nói Tiếng Tây Ban Nha?

Có nhiều quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha trên thế giới, nó là ngôn ngữ chính thức của 20 quốc gia sau: Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominica, Ecuador, El Salvador, xích đạo Guinea, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Tây Ban Nha, Uruguay và Venezuela. Mặc dù nó không phải là ngôn ngữ chính thức, nhưng tiếng Tây Ban Nha thường được nói ở Hoa Kỳ, Belize, Andorra và Gibraltar.

Do tỷ suất sinh cao ở những nước dùng tiếng Tây Ban Nha như ngôn ngữ chính thức, do sự mở mang của các kinh tế trong giới nói tiếng Tây Ban Nha, do sự ảnh hưởng của tiếng Tây Ban Nha trong thị trường âm nhạc toàn cầu, do tầm quan trọng của văn học Tây Ban Nha và do nó được sử dụng ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tiếng Tây Ban Nha được sử dụng phần lớn ở Tây Ban Nha, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Guinea Xích Đạo.