cruzadito tiếng Tây Ban Nha là gì?

cruzadito tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng cruzadito trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ cruzadito tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm cruzadito tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ cruzadito

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

cruzadito tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ cruzadito tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {crossbred}
  • {crusader} (sử học) tham gia cuộc viễn chinh chữ thập, tham gia cuộc vận động lớn, (sử học) quân chữ thập, người tham gia một cuộc vận động lớn

Thuật ngữ liên quan tới cruzadito

Tóm lại nội dung ý nghĩa của cruzadito trong tiếng Tây Ban Nha

cruzadito có nghĩa là: {crossbred} {crusader} (sử học) tham gia cuộc viễn chinh chữ thập, tham gia cuộc vận động lớn, (sử học) quân chữ thập, người tham gia một cuộc vận động lớn

Đây là cách dùng cruzadito tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ cruzadito tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{crossbred} {crusader} (sử học) tham gia cuộc viễn chinh chữ thập tiếng Tây Ban Nha là gì?
tham gia cuộc vận động lớn tiếng Tây Ban Nha là gì?
(sử học) quân chữ thập tiếng Tây Ban Nha là gì?
người tham gia một cuộc vận động lớn