decamparemos tiếng Tây Ban Nha là gì?

decamparemos tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng decamparemos trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ decamparemos tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm decamparemos tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ decamparemos

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

decamparemos tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ decamparemos tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {decamp} nhổ trại, rút trại, bỏ trốn, tẩu thoát, chuồn

Thuật ngữ liên quan tới decamparemos

Tóm lại nội dung ý nghĩa của decamparemos trong tiếng Tây Ban Nha

decamparemos có nghĩa là: {decamp} nhổ trại, rút trại, bỏ trốn, tẩu thoát, chuồn

Đây là cách dùng decamparemos tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ decamparemos tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{decamp} nhổ trại tiếng Tây Ban Nha là gì?
rút trại tiếng Tây Ban Nha là gì?
bỏ trốn tiếng Tây Ban Nha là gì?
tẩu thoát tiếng Tây Ban Nha là gì?
chuồn