devaluasteis tiếng Tây Ban Nha là gì?

devaluasteis tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng devaluasteis trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ devaluasteis tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm devaluasteis tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ devaluasteis

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

devaluasteis tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ devaluasteis tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {depreciate} làm sụt giá, làm giảm giá, gièm pha, nói xấu, làm giảm giá trị; chê bai, coi khinh, đánh giá thấp, sụt giá, giảm giá trị
  • {devaluate} làm mất giá, giảm giá, phá giá (tiền tệ)
  • {devalue} làm mất giá, giảm giá, phá giá (tiền tệ)

Thuật ngữ liên quan tới devaluasteis

Tóm lại nội dung ý nghĩa của devaluasteis trong tiếng Tây Ban Nha

devaluasteis có nghĩa là: {depreciate} làm sụt giá, làm giảm giá, gièm pha, nói xấu, làm giảm giá trị; chê bai, coi khinh, đánh giá thấp, sụt giá, giảm giá trị {devaluate} làm mất giá, giảm giá, phá giá (tiền tệ) {devalue} làm mất giá, giảm giá, phá giá (tiền tệ)

Đây là cách dùng devaluasteis tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ devaluasteis tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{depreciate} làm sụt giá tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm giảm giá tiếng Tây Ban Nha là gì?
gièm pha tiếng Tây Ban Nha là gì?
nói xấu tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm giảm giá trị tiếng Tây Ban Nha là gì?
chê bai tiếng Tây Ban Nha là gì?
coi khinh tiếng Tây Ban Nha là gì?
đánh giá thấp tiếng Tây Ban Nha là gì?
sụt giá tiếng Tây Ban Nha là gì?
giảm giá trị {devaluate} làm mất giá tiếng Tây Ban Nha là gì?
giảm giá tiếng Tây Ban Nha là gì?
phá giá (tiền tệ) {devalue} làm mất giá tiếng Tây Ban Nha là gì?
giảm giá tiếng Tây Ban Nha là gì?
phá giá (tiền tệ)