discretisima tiếng Tây Ban Nha là gì?

discretisima tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng discretisima trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ discretisima tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm discretisima tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ discretisima

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

discretisima tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ discretisima tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {discreet} thận trọng, dè dặt; kín đáo (trong cách ăn nói), biết suy xét, khôn ngoan

Thuật ngữ liên quan tới discretisima

Tóm lại nội dung ý nghĩa của discretisima trong tiếng Tây Ban Nha

discretisima có nghĩa là: {discreet} thận trọng, dè dặt; kín đáo (trong cách ăn nói), biết suy xét, khôn ngoan

Đây là cách dùng discretisima tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ discretisima tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{discreet} thận trọng tiếng Tây Ban Nha là gì?
dè dặt tiếng Tây Ban Nha là gì?
kín đáo (trong cách ăn nói) tiếng Tây Ban Nha là gì?
biết suy xét tiếng Tây Ban Nha là gì?
khôn ngoan