disgusto tiếng Tây Ban Nha là gì?

disgusto tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng disgusto trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ disgusto tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm disgusto tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ disgusto

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

disgusto tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ disgusto tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {displeasure} sự không hài lòng, sự không bằng lòng, sự tức giận, sự bất mãn, điều khó chịu, điều bực mình, làm khó chịu, làm phật lòng, làm trái ý, làm bực mình, làm tức giận, làm bất mãn

Thuật ngữ liên quan tới disgusto

Tóm lại nội dung ý nghĩa của disgusto trong tiếng Tây Ban Nha

disgusto có nghĩa là: {displeasure} sự không hài lòng, sự không bằng lòng, sự tức giận, sự bất mãn, điều khó chịu, điều bực mình, làm khó chịu, làm phật lòng, làm trái ý, làm bực mình, làm tức giận, làm bất mãn

Đây là cách dùng disgusto tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ disgusto tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{displeasure} sự không hài lòng tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự không bằng lòng tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự tức giận tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự bất mãn tiếng Tây Ban Nha là gì?
điều khó chịu tiếng Tây Ban Nha là gì?
điều bực mình tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm khó chịu tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm phật lòng tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm trái ý tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm bực mình tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm tức giận tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm bất mãn