doblegasteis tiếng Tây Ban Nha là gì?

doblegasteis tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng doblegasteis trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ doblegasteis tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm doblegasteis tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ doblegasteis

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

doblegasteis tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ doblegasteis tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {bend} chỗ uốn, chỗ cong; chỗ rẽ, khuỷ (tay, chân), (hàng hải) chỗ nối (hai đầu dây); chỗ thắt nút, the bends (thông tục) bệnh khí ép, bệnh thợ lặn, cúi xuống; cong xuống; uốn cong, làm cong, rẽ, hướng; hướng về, dồn về, khuất phục, bắt phải theo, nhất quyết
  • {flex} (điện học) dây mềm, làm cong, uốn cong, cong lại; gập lại (cánh tay)

Thuật ngữ liên quan tới doblegasteis

Tóm lại nội dung ý nghĩa của doblegasteis trong tiếng Tây Ban Nha

doblegasteis có nghĩa là: {bend} chỗ uốn, chỗ cong; chỗ rẽ, khuỷ (tay, chân), (hàng hải) chỗ nối (hai đầu dây); chỗ thắt nút, the bends (thông tục) bệnh khí ép, bệnh thợ lặn, cúi xuống; cong xuống; uốn cong, làm cong, rẽ, hướng; hướng về, dồn về, khuất phục, bắt phải theo, nhất quyết {flex} (điện học) dây mềm, làm cong, uốn cong, cong lại; gập lại (cánh tay)

Đây là cách dùng doblegasteis tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ doblegasteis tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{bend} chỗ uốn tiếng Tây Ban Nha là gì?
chỗ cong tiếng Tây Ban Nha là gì?
chỗ rẽ tiếng Tây Ban Nha là gì?
khuỷ (tay tiếng Tây Ban Nha là gì?
chân) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(hàng hải) chỗ nối (hai đầu dây) tiếng Tây Ban Nha là gì?
chỗ thắt nút tiếng Tây Ban Nha là gì?
the bends (thông tục) bệnh khí ép tiếng Tây Ban Nha là gì?
bệnh thợ lặn tiếng Tây Ban Nha là gì?
cúi xuống tiếng Tây Ban Nha là gì?
cong xuống tiếng Tây Ban Nha là gì?
uốn cong tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm cong tiếng Tây Ban Nha là gì?
rẽ tiếng Tây Ban Nha là gì?
hướng tiếng Tây Ban Nha là gì?
hướng về tiếng Tây Ban Nha là gì?
dồn về tiếng Tây Ban Nha là gì?
khuất phục tiếng Tây Ban Nha là gì?
bắt phải theo tiếng Tây Ban Nha là gì?
nhất quyết {flex} (điện học) dây mềm tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm cong tiếng Tây Ban Nha là gì?
uốn cong tiếng Tây Ban Nha là gì?
cong lại tiếng Tây Ban Nha là gì?
gập lại (cánh tay)

Tiếng Tây Ban Nha là gì?

Tiếng Tây Ban Nha (español), cũng được gọi là tiếng Castilla (castellano) hay tiếng Y Pha Nho theo lối nói cũ, là một ngôn ngữ thuộc nhóm Iberia-Rôman của nhóm ngôn ngữ Rôman, và là tiếng phổ biến thứ 4 trên thế giới theo một số nguồn, trong khi có nguồn khác liệt kê nó là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 hay thứ 3.

Bao nhiêu người nói tiếng Tây Ban Nha?

Nó là tiếng mẹ đẻ của khoảng 352 triệu người, và được dùng bởi 417 triệu người khi tính thêm các người dùng nó như tiếng phụ (theo ước lượng năm 1999). Có người khẳng định rằng có thể nghĩ đến tiếng Tây Ban Nha là tiếng quan trọng thứ 2 trên thế giới, sau tiếng Anh, có thể quan trọng hơn cả tiếng Pháp, do càng ngày nó càng được sử dụng nhiều hơn ở Hoa Kỳ.

Nước nào nói Tiếng Tây Ban Nha?

Có nhiều quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha trên thế giới, nó là ngôn ngữ chính thức của 20 quốc gia sau: Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominica, Ecuador, El Salvador, xích đạo Guinea, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Tây Ban Nha, Uruguay và Venezuela. Mặc dù nó không phải là ngôn ngữ chính thức, nhưng tiếng Tây Ban Nha thường được nói ở Hoa Kỳ, Belize, Andorra và Gibraltar.

Do tỷ suất sinh cao ở những nước dùng tiếng Tây Ban Nha như ngôn ngữ chính thức, do sự mở mang của các kinh tế trong giới nói tiếng Tây Ban Nha, do sự ảnh hưởng của tiếng Tây Ban Nha trong thị trường âm nhạc toàn cầu, do tầm quan trọng của văn học Tây Ban Nha và do nó được sử dụng ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tiếng Tây Ban Nha được sử dụng phần lớn ở Tây Ban Nha, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Guinea Xích Đạo.