enunciados tiếng Tây Ban Nha là gì?

enunciados tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng enunciados trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ enunciados tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm enunciados tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ enunciados

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

enunciados tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ enunciados tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {enunciation} sự đề ra, sự nói ra, sự phát biểu, (toán học) đề, sự phát âm (một từ)

Thuật ngữ liên quan tới enunciados

Tóm lại nội dung ý nghĩa của enunciados trong tiếng Tây Ban Nha

enunciados có nghĩa là: {enunciation} sự đề ra, sự nói ra, sự phát biểu, (toán học) đề, sự phát âm (một từ)

Đây là cách dùng enunciados tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ enunciados tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{enunciation} sự đề ra tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự nói ra tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự phát biểu tiếng Tây Ban Nha là gì?
(toán học) đề tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự phát âm (một từ)