expurgando tiếng Tây Ban Nha là gì?

expurgando tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng expurgando trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ expurgando tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm expurgando tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ expurgando

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

expurgando tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ expurgando tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {expurgate} sàng lọc; cắt bỏ (một cuốn sách, những chỗ không thích hợp trong một cuốn sách)

Thuật ngữ liên quan tới expurgando

Tóm lại nội dung ý nghĩa của expurgando trong tiếng Tây Ban Nha

expurgando có nghĩa là: {expurgate} sàng lọc; cắt bỏ (một cuốn sách, những chỗ không thích hợp trong một cuốn sách)

Đây là cách dùng expurgando tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ expurgando tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{expurgate} sàng lọc tiếng Tây Ban Nha là gì?
cắt bỏ (một cuốn sách tiếng Tây Ban Nha là gì?
những chỗ không thích hợp trong một cuốn sách)