goleta tiếng Tây Ban Nha là gì?

goleta tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng goleta trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ goleta tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm goleta tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ goleta

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

goleta tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ goleta tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {schooner} thuyền hai buồm, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (sử học) toa xe che bạt (của dân di cư) ((cũng) prairie,schooner), (thông tục) cốc vại (uống bia), nửa lít bia

Thuật ngữ liên quan tới goleta

Tóm lại nội dung ý nghĩa của goleta trong tiếng Tây Ban Nha

goleta có nghĩa là: {schooner} thuyền hai buồm, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (sử học) toa xe che bạt (của dân di cư) ((cũng) prairie,schooner), (thông tục) cốc vại (uống bia), nửa lít bia

Đây là cách dùng goleta tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ goleta tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{schooner} thuyền hai buồm tiếng Tây Ban Nha là gì?
(từ Mỹ tiếng Tây Ban Nha là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(sử học) toa xe che bạt (của dân di cư) ((cũng) prairie tiếng Tây Ban Nha là gì?
schooner) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(thông tục) cốc vại (uống bia) tiếng Tây Ban Nha là gì?
nửa lít bia