lado tiếng Tây Ban Nha là gì?

lado tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng lado trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ lado tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm lado tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ lado

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

lado tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ lado tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {side} mặt, bên, (toán học) bề, cạnh, triền núi; bìa rừng, sườn, lườn, phía, bên, phần bên cạnh, phần phụ, khía cạnh, phe, phái, phía, bên (nội, ngoại), (xem) blanket, dưới bốn mươi tuổi, trên bốn mươi tuổi, hãy còn sống, bị nhốt ở ngoài, lạc quan, lên mặt, làm bộ làm tịch, giá vẫn cao, cười vỡ bụng, (+ with) đứng về phe, đứng về phía; ủng hộ

Thuật ngữ liên quan tới lado

Tóm lại nội dung ý nghĩa của lado trong tiếng Tây Ban Nha

lado có nghĩa là: {side} mặt, bên, (toán học) bề, cạnh, triền núi; bìa rừng, sườn, lườn, phía, bên, phần bên cạnh, phần phụ, khía cạnh, phe, phái, phía, bên (nội, ngoại), (xem) blanket, dưới bốn mươi tuổi, trên bốn mươi tuổi, hãy còn sống, bị nhốt ở ngoài, lạc quan, lên mặt, làm bộ làm tịch, giá vẫn cao, cười vỡ bụng, (+ with) đứng về phe, đứng về phía; ủng hộ

Đây là cách dùng lado tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ lado tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{side} mặt tiếng Tây Ban Nha là gì?
bên tiếng Tây Ban Nha là gì?
(toán học) bề tiếng Tây Ban Nha là gì?
cạnh tiếng Tây Ban Nha là gì?
triền núi tiếng Tây Ban Nha là gì?
bìa rừng tiếng Tây Ban Nha là gì?
sườn tiếng Tây Ban Nha là gì?
lườn tiếng Tây Ban Nha là gì?
phía tiếng Tây Ban Nha là gì?
bên tiếng Tây Ban Nha là gì?
phần bên cạnh tiếng Tây Ban Nha là gì?
phần phụ tiếng Tây Ban Nha là gì?
khía cạnh tiếng Tây Ban Nha là gì?
phe tiếng Tây Ban Nha là gì?
phái tiếng Tây Ban Nha là gì?
phía tiếng Tây Ban Nha là gì?
bên (nội tiếng Tây Ban Nha là gì?
ngoại) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(xem) blanket tiếng Tây Ban Nha là gì?
dưới bốn mươi tuổi tiếng Tây Ban Nha là gì?
trên bốn mươi tuổi tiếng Tây Ban Nha là gì?
hãy còn sống tiếng Tây Ban Nha là gì?
bị nhốt ở ngoài tiếng Tây Ban Nha là gì?
lạc quan tiếng Tây Ban Nha là gì?
lên mặt tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm bộ làm tịch tiếng Tây Ban Nha là gì?
giá vẫn cao tiếng Tây Ban Nha là gì?
cười vỡ bụng tiếng Tây Ban Nha là gì?
(+ with) đứng về phe tiếng Tây Ban Nha là gì?
đứng về phía tiếng Tây Ban Nha là gì?
ủng hộ

Tiếng Tây Ban Nha là gì?

Tiếng Tây Ban Nha (español), cũng được gọi là tiếng Castilla (castellano) hay tiếng Y Pha Nho theo lối nói cũ, là một ngôn ngữ thuộc nhóm Iberia-Rôman của nhóm ngôn ngữ Rôman, và là tiếng phổ biến thứ 4 trên thế giới theo một số nguồn, trong khi có nguồn khác liệt kê nó là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 hay thứ 3.

Bao nhiêu người nói tiếng Tây Ban Nha?

Nó là tiếng mẹ đẻ của khoảng 352 triệu người, và được dùng bởi 417 triệu người khi tính thêm các người dùng nó như tiếng phụ (theo ước lượng năm 1999). Có người khẳng định rằng có thể nghĩ đến tiếng Tây Ban Nha là tiếng quan trọng thứ 2 trên thế giới, sau tiếng Anh, có thể quan trọng hơn cả tiếng Pháp, do càng ngày nó càng được sử dụng nhiều hơn ở Hoa Kỳ.

Nước nào nói Tiếng Tây Ban Nha?

Có nhiều quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha trên thế giới, nó là ngôn ngữ chính thức của 20 quốc gia sau: Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominica, Ecuador, El Salvador, xích đạo Guinea, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Tây Ban Nha, Uruguay và Venezuela. Mặc dù nó không phải là ngôn ngữ chính thức, nhưng tiếng Tây Ban Nha thường được nói ở Hoa Kỳ, Belize, Andorra và Gibraltar.

Do tỷ suất sinh cao ở những nước dùng tiếng Tây Ban Nha như ngôn ngữ chính thức, do sự mở mang của các kinh tế trong giới nói tiếng Tây Ban Nha, do sự ảnh hưởng của tiếng Tây Ban Nha trong thị trường âm nhạc toàn cầu, do tầm quan trọng của văn học Tây Ban Nha và do nó được sử dụng ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tiếng Tây Ban Nha được sử dụng phần lớn ở Tây Ban Nha, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Guinea Xích Đạo.