ladraba tiếng Tây Ban Nha là gì?

ladraba tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng ladraba trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ ladraba tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm ladraba tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ ladraba

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

ladraba tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ ladraba tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {bark} tiếng sủa, tiếng quát tháo, tiếng súng nổ, (từ lóng) tiếng ho, hắn chỉ quát tháo thế thôi, thực ra tâm địa không có gì, sủa, quát tháo, (từ lóng) ho, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhầm, nhầm lẫn; theo con đường lầm; tố cáo sai, vỏ cây, vỏ (cây để) thuộc da, (từ lóng) da, (từ cổ,nghĩa cổ) vỏ canh ki na ((cũng) Peruvian bark, Jesuits' bark); quinin, dính vào câu chuyện gia đình nhà người ta, can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng người ta, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người thô lỗ, vụng về, làm giảm giá trị của cái gì; làm giảm vẻ đẹp của cái gì, lột vỏ, bóc vỏ (cây), (âm nhạc) làm sầy da, làm tuột da, thuộc (da) bằng vỏ cây, phủ một lớp vỏ cứng, thuyền ba buồm, (thơ ca) thuyền
  • {give tongue}

Thuật ngữ liên quan tới ladraba

Tóm lại nội dung ý nghĩa của ladraba trong tiếng Tây Ban Nha

ladraba có nghĩa là: {bark} tiếng sủa, tiếng quát tháo, tiếng súng nổ, (từ lóng) tiếng ho, hắn chỉ quát tháo thế thôi, thực ra tâm địa không có gì, sủa, quát tháo, (từ lóng) ho, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhầm, nhầm lẫn; theo con đường lầm; tố cáo sai, vỏ cây, vỏ (cây để) thuộc da, (từ lóng) da, (từ cổ,nghĩa cổ) vỏ canh ki na ((cũng) Peruvian bark, Jesuits' bark); quinin, dính vào câu chuyện gia đình nhà người ta, can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng người ta, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người thô lỗ, vụng về, làm giảm giá trị của cái gì; làm giảm vẻ đẹp của cái gì, lột vỏ, bóc vỏ (cây), (âm nhạc) làm sầy da, làm tuột da, thuộc (da) bằng vỏ cây, phủ một lớp vỏ cứng, thuyền ba buồm, (thơ ca) thuyền {give tongue}

Đây là cách dùng ladraba tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ ladraba tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{bark} tiếng sủa tiếng Tây Ban Nha là gì?
tiếng quát tháo tiếng Tây Ban Nha là gì?
tiếng súng nổ tiếng Tây Ban Nha là gì?
(từ lóng) tiếng ho tiếng Tây Ban Nha là gì?
hắn chỉ quát tháo thế thôi tiếng Tây Ban Nha là gì?
thực ra tâm địa không có gì tiếng Tây Ban Nha là gì?
sủa tiếng Tây Ban Nha là gì?
quát tháo tiếng Tây Ban Nha là gì?
(từ lóng) ho tiếng Tây Ban Nha là gì?
(từ Mỹ tiếng Tây Ban Nha là gì?
nghĩa Mỹ) nhầm tiếng Tây Ban Nha là gì?
nhầm lẫn tiếng Tây Ban Nha là gì?
theo con đường lầm tiếng Tây Ban Nha là gì?
tố cáo sai tiếng Tây Ban Nha là gì?
vỏ cây tiếng Tây Ban Nha là gì?
vỏ (cây để) thuộc da tiếng Tây Ban Nha là gì?
(từ lóng) da tiếng Tây Ban Nha là gì?
(từ cổ tiếng Tây Ban Nha là gì?
nghĩa cổ) vỏ canh ki na ((cũng) Peruvian bark tiếng Tây Ban Nha là gì?
Jesuits' bark) tiếng Tây Ban Nha là gì?
quinin tiếng Tây Ban Nha là gì?
dính vào câu chuyện gia đình nhà người ta tiếng Tây Ban Nha là gì?
can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng người ta tiếng Tây Ban Nha là gì?
(từ Mỹ tiếng Tây Ban Nha là gì?
nghĩa Mỹ) người thô lỗ tiếng Tây Ban Nha là gì?
vụng về tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm giảm giá trị của cái gì tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm giảm vẻ đẹp của cái gì tiếng Tây Ban Nha là gì?
lột vỏ tiếng Tây Ban Nha là gì?
bóc vỏ (cây) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(âm nhạc) làm sầy da tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm tuột da tiếng Tây Ban Nha là gì?
thuộc (da) bằng vỏ cây tiếng Tây Ban Nha là gì?
phủ một lớp vỏ cứng tiếng Tây Ban Nha là gì?
thuyền ba buồm tiếng Tây Ban Nha là gì?
(thơ ca) thuyền {give tongue}