mermareis tiếng Tây Ban Nha là gì?

mermareis tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng mermareis trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ mermareis tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm mermareis tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ mermareis

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

mermareis tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ mermareis tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {shrink} ʃræɳk/, shrunk /ʃrʌɳk/, shrunken /'ʃrʌɳkən/, co lại, rút lại, ngắn lại; co vào, rút vào, lùi lại, lùi bước, chùn lại, làm co (vải...), sự co lại

Thuật ngữ liên quan tới mermareis

Tóm lại nội dung ý nghĩa của mermareis trong tiếng Tây Ban Nha

mermareis có nghĩa là: {shrink} ʃræɳk/, shrunk /ʃrʌɳk/, shrunken /'ʃrʌɳkən/, co lại, rút lại, ngắn lại; co vào, rút vào, lùi lại, lùi bước, chùn lại, làm co (vải...), sự co lại

Đây là cách dùng mermareis tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ mermareis tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{shrink} ʃræɳk/ tiếng Tây Ban Nha là gì?
shrunk /ʃrʌɳk/ tiếng Tây Ban Nha là gì?
shrunken /'ʃrʌɳkən/ tiếng Tây Ban Nha là gì?
co lại tiếng Tây Ban Nha là gì?
rút lại tiếng Tây Ban Nha là gì?
ngắn lại tiếng Tây Ban Nha là gì?
co vào tiếng Tây Ban Nha là gì?
rút vào tiếng Tây Ban Nha là gì?
lùi lại tiếng Tây Ban Nha là gì?
lùi bước tiếng Tây Ban Nha là gì?
chùn lại tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm co (vải...) tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự co lại