moradoras tiếng Tây Ban Nha là gì?

moradoras tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng moradoras trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ moradoras tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm moradoras tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ moradoras

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

moradoras tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ moradoras tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {habitant} người ở, người cư trú, người Ca,na,dda gốc Pháp
  • {inhabitant} người ở, người cư trú, dân cư

Thuật ngữ liên quan tới moradoras

Tóm lại nội dung ý nghĩa của moradoras trong tiếng Tây Ban Nha

moradoras có nghĩa là: {habitant} người ở, người cư trú, người Ca,na,dda gốc Pháp {inhabitant} người ở, người cư trú, dân cư

Đây là cách dùng moradoras tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ moradoras tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{habitant} người ở tiếng Tây Ban Nha là gì?
người cư trú tiếng Tây Ban Nha là gì?
người Ca tiếng Tây Ban Nha là gì?
na tiếng Tây Ban Nha là gì?
dda gốc Pháp {inhabitant} người ở tiếng Tây Ban Nha là gì?
người cư trú tiếng Tây Ban Nha là gì?
dân cư