muestrones tiếng Tây Ban Nha là gì?

muestrones tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng muestrones trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ muestrones tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm muestrones tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ muestrones

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

muestrones tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ muestrones tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {paragons}
  • {pattern} kiểu mẫu, gương mẫu, mẫu hàng, mẫu, mô hình, kiểu, mẫu vẽ (trên vải, hảm, rèm che cửa...), (hàng không) đường hướng dẫn hạ cánh, (quân sự) sơ đồ ném bom, sơ đồ bắn phá, (+ after, uopn) lấy làm kiểu mẫu, trang trí bằng mẫu vẽ
  • {sample} mẫu, mẫu hàng, lấy mẫu, đưa mẫu, thử
  • {specimen} mẫu, vật mẫu, mẫu để xét nghiệm, (thông tục), cuồm thứ người (có một cái gì đặc biệt)

Thuật ngữ liên quan tới muestrones

Tóm lại nội dung ý nghĩa của muestrones trong tiếng Tây Ban Nha

muestrones có nghĩa là: {paragons} {pattern} kiểu mẫu, gương mẫu, mẫu hàng, mẫu, mô hình, kiểu, mẫu vẽ (trên vải, hảm, rèm che cửa...), (hàng không) đường hướng dẫn hạ cánh, (quân sự) sơ đồ ném bom, sơ đồ bắn phá, (+ after, uopn) lấy làm kiểu mẫu, trang trí bằng mẫu vẽ {sample} mẫu, mẫu hàng, lấy mẫu, đưa mẫu, thử {specimen} mẫu, vật mẫu, mẫu để xét nghiệm, (thông tục), cuồm thứ người (có một cái gì đặc biệt)

Đây là cách dùng muestrones tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ muestrones tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{paragons} {pattern} kiểu mẫu tiếng Tây Ban Nha là gì?
gương mẫu tiếng Tây Ban Nha là gì?
mẫu hàng tiếng Tây Ban Nha là gì?
mẫu tiếng Tây Ban Nha là gì?
mô hình tiếng Tây Ban Nha là gì?
kiểu tiếng Tây Ban Nha là gì?
mẫu vẽ (trên vải tiếng Tây Ban Nha là gì?
hảm tiếng Tây Ban Nha là gì?
rèm che cửa...) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(hàng không) đường hướng dẫn hạ cánh tiếng Tây Ban Nha là gì?
(quân sự) sơ đồ ném bom tiếng Tây Ban Nha là gì?
sơ đồ bắn phá tiếng Tây Ban Nha là gì?
(+ after tiếng Tây Ban Nha là gì?
uopn) lấy làm kiểu mẫu tiếng Tây Ban Nha là gì?
trang trí bằng mẫu vẽ {sample} mẫu tiếng Tây Ban Nha là gì?
mẫu hàng tiếng Tây Ban Nha là gì?
lấy mẫu tiếng Tây Ban Nha là gì?
đưa mẫu tiếng Tây Ban Nha là gì?
thử {specimen} mẫu tiếng Tây Ban Nha là gì?
vật mẫu tiếng Tây Ban Nha là gì?
mẫu để xét nghiệm tiếng Tây Ban Nha là gì?
(thông tục) tiếng Tây Ban Nha là gì?
cuồm thứ người (có một cái gì đặc biệt)

Tiếng Tây Ban Nha là gì?

Tiếng Tây Ban Nha (español), cũng được gọi là tiếng Castilla (castellano) hay tiếng Y Pha Nho theo lối nói cũ, là một ngôn ngữ thuộc nhóm Iberia-Rôman của nhóm ngôn ngữ Rôman, và là tiếng phổ biến thứ 4 trên thế giới theo một số nguồn, trong khi có nguồn khác liệt kê nó là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 hay thứ 3.

Bao nhiêu người nói tiếng Tây Ban Nha?

Nó là tiếng mẹ đẻ của khoảng 352 triệu người, và được dùng bởi 417 triệu người khi tính thêm các người dùng nó như tiếng phụ (theo ước lượng năm 1999). Có người khẳng định rằng có thể nghĩ đến tiếng Tây Ban Nha là tiếng quan trọng thứ 2 trên thế giới, sau tiếng Anh, có thể quan trọng hơn cả tiếng Pháp, do càng ngày nó càng được sử dụng nhiều hơn ở Hoa Kỳ.

Nước nào nói Tiếng Tây Ban Nha?

Có nhiều quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha trên thế giới, nó là ngôn ngữ chính thức của 20 quốc gia sau: Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominica, Ecuador, El Salvador, xích đạo Guinea, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Tây Ban Nha, Uruguay và Venezuela. Mặc dù nó không phải là ngôn ngữ chính thức, nhưng tiếng Tây Ban Nha thường được nói ở Hoa Kỳ, Belize, Andorra và Gibraltar.

Do tỷ suất sinh cao ở những nước dùng tiếng Tây Ban Nha như ngôn ngữ chính thức, do sự mở mang của các kinh tế trong giới nói tiếng Tây Ban Nha, do sự ảnh hưởng của tiếng Tây Ban Nha trong thị trường âm nhạc toàn cầu, do tầm quan trọng của văn học Tây Ban Nha và do nó được sử dụng ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tiếng Tây Ban Nha được sử dụng phần lớn ở Tây Ban Nha, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Guinea Xích Đạo.