orariais tiếng Tây Ban Nha là gì?

orariais tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng orariais trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ orariais tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm orariais tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ orariais

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

orariais tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ orariais tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {ask} hỏi, xin, yêu cầu, thỉnh cầu, mời, đòi hỏi, đòi, (thông tục) chuốc lấy, hỏi về, hỏi thăm, (thông tục) không biết, đừng hỏi tôi nữa, (xem) bann
  • {ask request}
  • {beg} ăn xin, xin, cầu xin; đề nghi thiết tha, khẩn cầu, xin trân trọng (trong thư giao dịch), đứng lên hai chân sau (chó chầu ăn), đề nghị (ai) giúp đỡ, xin phép, xin miễn cho cái gì, xin lỗi, (xem) question, xin ai tha thứ, xin ai miễn thứ, (xem) go
  • {request} lời thỉnh cầu, lời yêu cầu, lời đề nghị, (thương nghiệp) nhu cầu, sự hỏi mua, thỉnh cầu, yêu cầu, đề nghị

Thuật ngữ liên quan tới orariais

Tóm lại nội dung ý nghĩa của orariais trong tiếng Tây Ban Nha

orariais có nghĩa là: {ask} hỏi, xin, yêu cầu, thỉnh cầu, mời, đòi hỏi, đòi, (thông tục) chuốc lấy, hỏi về, hỏi thăm, (thông tục) không biết, đừng hỏi tôi nữa, (xem) bann {ask request} {beg} ăn xin, xin, cầu xin; đề nghi thiết tha, khẩn cầu, xin trân trọng (trong thư giao dịch), đứng lên hai chân sau (chó chầu ăn), đề nghị (ai) giúp đỡ, xin phép, xin miễn cho cái gì, xin lỗi, (xem) question, xin ai tha thứ, xin ai miễn thứ, (xem) go {request} lời thỉnh cầu, lời yêu cầu, lời đề nghị, (thương nghiệp) nhu cầu, sự hỏi mua, thỉnh cầu, yêu cầu, đề nghị

Đây là cách dùng orariais tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ orariais tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{ask} hỏi tiếng Tây Ban Nha là gì?
xin tiếng Tây Ban Nha là gì?
yêu cầu tiếng Tây Ban Nha là gì?
thỉnh cầu tiếng Tây Ban Nha là gì?
mời tiếng Tây Ban Nha là gì?
đòi hỏi tiếng Tây Ban Nha là gì?
đòi tiếng Tây Ban Nha là gì?
(thông tục) chuốc lấy tiếng Tây Ban Nha là gì?
hỏi về tiếng Tây Ban Nha là gì?
hỏi thăm tiếng Tây Ban Nha là gì?
(thông tục) không biết tiếng Tây Ban Nha là gì?
đừng hỏi tôi nữa tiếng Tây Ban Nha là gì?
(xem) bann {ask request} {beg} ăn xin tiếng Tây Ban Nha là gì?
xin tiếng Tây Ban Nha là gì?
cầu xin tiếng Tây Ban Nha là gì?
đề nghi thiết tha tiếng Tây Ban Nha là gì?
khẩn cầu tiếng Tây Ban Nha là gì?
xin trân trọng (trong thư giao dịch) tiếng Tây Ban Nha là gì?
đứng lên hai chân sau (chó chầu ăn) tiếng Tây Ban Nha là gì?
đề nghị (ai) giúp đỡ tiếng Tây Ban Nha là gì?
xin phép tiếng Tây Ban Nha là gì?
xin miễn cho cái gì tiếng Tây Ban Nha là gì?
xin lỗi tiếng Tây Ban Nha là gì?
(xem) question tiếng Tây Ban Nha là gì?
xin ai tha thứ tiếng Tây Ban Nha là gì?
xin ai miễn thứ tiếng Tây Ban Nha là gì?
(xem) go {request} lời thỉnh cầu tiếng Tây Ban Nha là gì?
lời yêu cầu tiếng Tây Ban Nha là gì?
lời đề nghị tiếng Tây Ban Nha là gì?
(thương nghiệp) nhu cầu tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự hỏi mua tiếng Tây Ban Nha là gì?
thỉnh cầu tiếng Tây Ban Nha là gì?
yêu cầu tiếng Tây Ban Nha là gì?
đề nghị

Tiếng Tây Ban Nha là gì?

Tiếng Tây Ban Nha (español), cũng được gọi là tiếng Castilla (castellano) hay tiếng Y Pha Nho theo lối nói cũ, là một ngôn ngữ thuộc nhóm Iberia-Rôman của nhóm ngôn ngữ Rôman, và là tiếng phổ biến thứ 4 trên thế giới theo một số nguồn, trong khi có nguồn khác liệt kê nó là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 hay thứ 3.

Bao nhiêu người nói tiếng Tây Ban Nha?

Nó là tiếng mẹ đẻ của khoảng 352 triệu người, và được dùng bởi 417 triệu người khi tính thêm các người dùng nó như tiếng phụ (theo ước lượng năm 1999). Có người khẳng định rằng có thể nghĩ đến tiếng Tây Ban Nha là tiếng quan trọng thứ 2 trên thế giới, sau tiếng Anh, có thể quan trọng hơn cả tiếng Pháp, do càng ngày nó càng được sử dụng nhiều hơn ở Hoa Kỳ.

Nước nào nói Tiếng Tây Ban Nha?

Có nhiều quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha trên thế giới, nó là ngôn ngữ chính thức của 20 quốc gia sau: Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominica, Ecuador, El Salvador, xích đạo Guinea, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Tây Ban Nha, Uruguay và Venezuela. Mặc dù nó không phải là ngôn ngữ chính thức, nhưng tiếng Tây Ban Nha thường được nói ở Hoa Kỳ, Belize, Andorra và Gibraltar.

Do tỷ suất sinh cao ở những nước dùng tiếng Tây Ban Nha như ngôn ngữ chính thức, do sự mở mang của các kinh tế trong giới nói tiếng Tây Ban Nha, do sự ảnh hưởng của tiếng Tây Ban Nha trong thị trường âm nhạc toàn cầu, do tầm quan trọng của văn học Tây Ban Nha và do nó được sử dụng ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tiếng Tây Ban Nha được sử dụng phần lớn ở Tây Ban Nha, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Guinea Xích Đạo.