os inclinarais tiếng Tây Ban Nha là gì?

os inclinarais tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng os inclinarais trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ os inclinarais tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm os inclinarais tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ os inclinarais

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

os inclinarais tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ os inclinarais tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {bow} cái cung, vĩ (viôlông), cầu vồng, cái nơ con bướm, cốt yên ngựa ((cũng) saddke), (điện học) cần lấy điện (xe điện...), (kiến trúc) vòm, (nghĩa bóng) nói ngoa; cường điệu, nói phóng đại, có phương sách dự phòng, (âm nhạc) kéo vĩ (viôlông), sự chào, sự cúi chào, sự cúi đầu, cúi (đầu, mình); khòm, khom (lưng); quỳ (gối), cúi đầu, cúi chào, cúi mình, khòm lưng quỳ gối, nhượng bộ, đầu hàng, chịu khuất phục, luồn cúi, cúi đầu, cúi mình, cong xuống, uốn cong, bẻ cong; bẻ gãy, gật đầu bảo ra; chào mời ai, chào để đi ra, (xem) accquaintance, mũi tàu, người chèo mũi

Thuật ngữ liên quan tới os inclinarais

Tóm lại nội dung ý nghĩa của os inclinarais trong tiếng Tây Ban Nha

os inclinarais có nghĩa là: {bow} cái cung, vĩ (viôlông), cầu vồng, cái nơ con bướm, cốt yên ngựa ((cũng) saddke), (điện học) cần lấy điện (xe điện...), (kiến trúc) vòm, (nghĩa bóng) nói ngoa; cường điệu, nói phóng đại, có phương sách dự phòng, (âm nhạc) kéo vĩ (viôlông), sự chào, sự cúi chào, sự cúi đầu, cúi (đầu, mình); khòm, khom (lưng); quỳ (gối), cúi đầu, cúi chào, cúi mình, khòm lưng quỳ gối, nhượng bộ, đầu hàng, chịu khuất phục, luồn cúi, cúi đầu, cúi mình, cong xuống, uốn cong, bẻ cong; bẻ gãy, gật đầu bảo ra; chào mời ai, chào để đi ra, (xem) accquaintance, mũi tàu, người chèo mũi

Đây là cách dùng os inclinarais tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ os inclinarais tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{bow} cái cung tiếng Tây Ban Nha là gì?
vĩ (viôlông) tiếng Tây Ban Nha là gì?
cầu vồng tiếng Tây Ban Nha là gì?
cái nơ con bướm tiếng Tây Ban Nha là gì?
cốt yên ngựa ((cũng) saddke) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(điện học) cần lấy điện (xe điện...) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(kiến trúc) vòm tiếng Tây Ban Nha là gì?
(nghĩa bóng) nói ngoa tiếng Tây Ban Nha là gì?
cường điệu tiếng Tây Ban Nha là gì?
nói phóng đại tiếng Tây Ban Nha là gì?
có phương sách dự phòng tiếng Tây Ban Nha là gì?
(âm nhạc) kéo vĩ (viôlông) tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự chào tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự cúi chào tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự cúi đầu tiếng Tây Ban Nha là gì?
cúi (đầu tiếng Tây Ban Nha là gì?
mình) tiếng Tây Ban Nha là gì?
khòm tiếng Tây Ban Nha là gì?
khom (lưng) tiếng Tây Ban Nha là gì?
quỳ (gối) tiếng Tây Ban Nha là gì?
cúi đầu tiếng Tây Ban Nha là gì?
cúi chào tiếng Tây Ban Nha là gì?
cúi mình tiếng Tây Ban Nha là gì?
khòm lưng quỳ gối tiếng Tây Ban Nha là gì?
nhượng bộ tiếng Tây Ban Nha là gì?
đầu hàng tiếng Tây Ban Nha là gì?
chịu khuất phục tiếng Tây Ban Nha là gì?
luồn cúi tiếng Tây Ban Nha là gì?
cúi đầu tiếng Tây Ban Nha là gì?
cúi mình tiếng Tây Ban Nha là gì?
cong xuống tiếng Tây Ban Nha là gì?
uốn cong tiếng Tây Ban Nha là gì?
bẻ cong tiếng Tây Ban Nha là gì?
bẻ gãy tiếng Tây Ban Nha là gì?
gật đầu bảo ra tiếng Tây Ban Nha là gì?
chào mời ai tiếng Tây Ban Nha là gì?
chào để đi ra tiếng Tây Ban Nha là gì?
(xem) accquaintance tiếng Tây Ban Nha là gì?
mũi tàu tiếng Tây Ban Nha là gì?
người chèo mũi

Tiếng Tây Ban Nha là gì?

Tiếng Tây Ban Nha (español), cũng được gọi là tiếng Castilla (castellano) hay tiếng Y Pha Nho theo lối nói cũ, là một ngôn ngữ thuộc nhóm Iberia-Rôman của nhóm ngôn ngữ Rôman, và là tiếng phổ biến thứ 4 trên thế giới theo một số nguồn, trong khi có nguồn khác liệt kê nó là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 hay thứ 3.

Bao nhiêu người nói tiếng Tây Ban Nha?

Nó là tiếng mẹ đẻ của khoảng 352 triệu người, và được dùng bởi 417 triệu người khi tính thêm các người dùng nó như tiếng phụ (theo ước lượng năm 1999). Có người khẳng định rằng có thể nghĩ đến tiếng Tây Ban Nha là tiếng quan trọng thứ 2 trên thế giới, sau tiếng Anh, có thể quan trọng hơn cả tiếng Pháp, do càng ngày nó càng được sử dụng nhiều hơn ở Hoa Kỳ.

Nước nào nói Tiếng Tây Ban Nha?

Có nhiều quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha trên thế giới, nó là ngôn ngữ chính thức của 20 quốc gia sau: Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominica, Ecuador, El Salvador, xích đạo Guinea, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Tây Ban Nha, Uruguay và Venezuela. Mặc dù nó không phải là ngôn ngữ chính thức, nhưng tiếng Tây Ban Nha thường được nói ở Hoa Kỳ, Belize, Andorra và Gibraltar.

Do tỷ suất sinh cao ở những nước dùng tiếng Tây Ban Nha như ngôn ngữ chính thức, do sự mở mang của các kinh tế trong giới nói tiếng Tây Ban Nha, do sự ảnh hưởng của tiếng Tây Ban Nha trong thị trường âm nhạc toàn cầu, do tầm quan trọng của văn học Tây Ban Nha và do nó được sử dụng ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tiếng Tây Ban Nha được sử dụng phần lớn ở Tây Ban Nha, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Guinea Xích Đạo.