pelearemos tiếng Tây Ban Nha là gì?

pelearemos tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng pelearemos trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ pelearemos tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm pelearemos tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ pelearemos

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

pelearemos tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ pelearemos tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {argue} chứng tỏ, chỉ rõ, tranh cãi, tranh luận, cãi lẽ, lấy lý lẽ để bảo vệ; tìm lý lẽ để chứng minh, thuyết phục, rút ra kết luận, dùng lý lẽ (để biện hộ, để chống lại...), cãi lý, cãi lẽ
  • {fight} sự đấu tranh, sự chiến đấu; trận đánh, cuộc chiến đấu, (nghĩa bóng) sự mâu thuẫn, sự lục đục, khả năng chiến đấu; tính hiếu chiến, máu hăng, kháng cự lại, chống cự lại, đấu tranh, chiến đấu, đánh nhau, đấu tranh, chiến đấu, đánh, tiến hành đấu tranh trong (vụ kiện, vụ tranh chấp...); tranh luận (một vấn đề gì), điều kiện (quân, tàu) trong trận đánh, cho (gà...) chọi nhau; cho (võ sĩ...) giao đấu, đánh bại, đè bẹp, đấu tranh đến cùng; làm cho ra lý lẽ, đánh lui, đấu tranh để giải quyết một vấn đề gì, tránh xa ai, đấu tranh để vươn lên trong cuộc sống
  • {quarrel} sự câi nhau; sự gây chuyện, sự sinh sự; mối tranh chấp, mối bất hoà, cớ để phàn nàn, cớ để rầy rà, đứng ra bênh vực người nào, (xem) fasten, đấu tranh cho lẽ phải, đấu tranh cho chính nghĩa, hay bẻ hoẹ, hay bới bèo ra bọ, giải hoà, hoà giải một mối bất hoà, cãi nhau, bất hoà, giận nhau, (+ with) đỗ lỗi, chê, phàn nàn, (tục ngữ) vụng múa chê đất lệch, bỏ nghề đã nuôi sống mình; đi ngược lại với quyền lợi của chính mình

Thuật ngữ liên quan tới pelearemos

Tóm lại nội dung ý nghĩa của pelearemos trong tiếng Tây Ban Nha

pelearemos có nghĩa là: {argue} chứng tỏ, chỉ rõ, tranh cãi, tranh luận, cãi lẽ, lấy lý lẽ để bảo vệ; tìm lý lẽ để chứng minh, thuyết phục, rút ra kết luận, dùng lý lẽ (để biện hộ, để chống lại...), cãi lý, cãi lẽ {fight} sự đấu tranh, sự chiến đấu; trận đánh, cuộc chiến đấu, (nghĩa bóng) sự mâu thuẫn, sự lục đục, khả năng chiến đấu; tính hiếu chiến, máu hăng, kháng cự lại, chống cự lại, đấu tranh, chiến đấu, đánh nhau, đấu tranh, chiến đấu, đánh, tiến hành đấu tranh trong (vụ kiện, vụ tranh chấp...); tranh luận (một vấn đề gì), điều kiện (quân, tàu) trong trận đánh, cho (gà...) chọi nhau; cho (võ sĩ...) giao đấu, đánh bại, đè bẹp, đấu tranh đến cùng; làm cho ra lý lẽ, đánh lui, đấu tranh để giải quyết một vấn đề gì, tránh xa ai, đấu tranh để vươn lên trong cuộc sống {quarrel} sự câi nhau; sự gây chuyện, sự sinh sự; mối tranh chấp, mối bất hoà, cớ để phàn nàn, cớ để rầy rà, đứng ra bênh vực người nào, (xem) fasten, đấu tranh cho lẽ phải, đấu tranh cho chính nghĩa, hay bẻ hoẹ, hay bới bèo ra bọ, giải hoà, hoà giải một mối bất hoà, cãi nhau, bất hoà, giận nhau, (+ with) đỗ lỗi, chê, phàn nàn, (tục ngữ) vụng múa chê đất lệch, bỏ nghề đã nuôi sống mình; đi ngược lại với quyền lợi của chính mình

Đây là cách dùng pelearemos tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ pelearemos tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{argue} chứng tỏ tiếng Tây Ban Nha là gì?
chỉ rõ tiếng Tây Ban Nha là gì?
tranh cãi tiếng Tây Ban Nha là gì?
tranh luận tiếng Tây Ban Nha là gì?
cãi lẽ tiếng Tây Ban Nha là gì?
lấy lý lẽ để bảo vệ tiếng Tây Ban Nha là gì?
tìm lý lẽ để chứng minh tiếng Tây Ban Nha là gì?
thuyết phục tiếng Tây Ban Nha là gì?
rút ra kết luận tiếng Tây Ban Nha là gì?
dùng lý lẽ (để biện hộ tiếng Tây Ban Nha là gì?
để chống lại...) tiếng Tây Ban Nha là gì?
cãi lý tiếng Tây Ban Nha là gì?
cãi lẽ {fight} sự đấu tranh tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự chiến đấu tiếng Tây Ban Nha là gì?
trận đánh tiếng Tây Ban Nha là gì?
cuộc chiến đấu tiếng Tây Ban Nha là gì?
(nghĩa bóng) sự mâu thuẫn tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự lục đục tiếng Tây Ban Nha là gì?
khả năng chiến đấu tiếng Tây Ban Nha là gì?
tính hiếu chiến tiếng Tây Ban Nha là gì?
máu hăng tiếng Tây Ban Nha là gì?
kháng cự lại tiếng Tây Ban Nha là gì?
chống cự lại tiếng Tây Ban Nha là gì?
đấu tranh tiếng Tây Ban Nha là gì?
chiến đấu tiếng Tây Ban Nha là gì?
đánh nhau tiếng Tây Ban Nha là gì?
đấu tranh tiếng Tây Ban Nha là gì?
chiến đấu tiếng Tây Ban Nha là gì?
đánh tiếng Tây Ban Nha là gì?
tiến hành đấu tranh trong (vụ kiện tiếng Tây Ban Nha là gì?
vụ tranh chấp...) tiếng Tây Ban Nha là gì?
tranh luận (một vấn đề gì) tiếng Tây Ban Nha là gì?
điều kiện (quân tiếng Tây Ban Nha là gì?
tàu) trong trận đánh tiếng Tây Ban Nha là gì?
cho (gà...) chọi nhau tiếng Tây Ban Nha là gì?
cho (võ sĩ...) giao đấu tiếng Tây Ban Nha là gì?
đánh bại tiếng Tây Ban Nha là gì?
đè bẹp tiếng Tây Ban Nha là gì?
đấu tranh đến cùng tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm cho ra lý lẽ tiếng Tây Ban Nha là gì?
đánh lui tiếng Tây Ban Nha là gì?
đấu tranh để giải quyết một vấn đề gì tiếng Tây Ban Nha là gì?
tránh xa ai tiếng Tây Ban Nha là gì?
đấu tranh để vươn lên trong cuộc sống {quarrel} sự câi nhau tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự gây chuyện tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự sinh sự tiếng Tây Ban Nha là gì?
mối tranh chấp tiếng Tây Ban Nha là gì?
mối bất hoà tiếng Tây Ban Nha là gì?
cớ để phàn nàn tiếng Tây Ban Nha là gì?
cớ để rầy rà tiếng Tây Ban Nha là gì?
đứng ra bênh vực người nào tiếng Tây Ban Nha là gì?
(xem) fasten tiếng Tây Ban Nha là gì?
đấu tranh cho lẽ phải tiếng Tây Ban Nha là gì?
đấu tranh cho chính nghĩa tiếng Tây Ban Nha là gì?
hay bẻ hoẹ tiếng Tây Ban Nha là gì?
hay bới bèo ra bọ tiếng Tây Ban Nha là gì?
giải hoà tiếng Tây Ban Nha là gì?
hoà giải một mối bất hoà tiếng Tây Ban Nha là gì?
cãi nhau tiếng Tây Ban Nha là gì?
bất hoà tiếng Tây Ban Nha là gì?
giận nhau tiếng Tây Ban Nha là gì?
(+ with) đỗ lỗi tiếng Tây Ban Nha là gì?
chê tiếng Tây Ban Nha là gì?
phàn nàn tiếng Tây Ban Nha là gì?
(tục ngữ) vụng múa chê đất lệch tiếng Tây Ban Nha là gì?
bỏ nghề đã nuôi sống mình tiếng Tây Ban Nha là gì?
đi ngược lại với quyền lợi của chính mình

Tiếng Tây Ban Nha là gì?

Tiếng Tây Ban Nha (español), cũng được gọi là tiếng Castilla (castellano) hay tiếng Y Pha Nho theo lối nói cũ, là một ngôn ngữ thuộc nhóm Iberia-Rôman của nhóm ngôn ngữ Rôman, và là tiếng phổ biến thứ 4 trên thế giới theo một số nguồn, trong khi có nguồn khác liệt kê nó là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 hay thứ 3.

Bao nhiêu người nói tiếng Tây Ban Nha?

Nó là tiếng mẹ đẻ của khoảng 352 triệu người, và được dùng bởi 417 triệu người khi tính thêm các người dùng nó như tiếng phụ (theo ước lượng năm 1999). Có người khẳng định rằng có thể nghĩ đến tiếng Tây Ban Nha là tiếng quan trọng thứ 2 trên thế giới, sau tiếng Anh, có thể quan trọng hơn cả tiếng Pháp, do càng ngày nó càng được sử dụng nhiều hơn ở Hoa Kỳ.

Nước nào nói Tiếng Tây Ban Nha?

Có nhiều quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha trên thế giới, nó là ngôn ngữ chính thức của 20 quốc gia sau: Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominica, Ecuador, El Salvador, xích đạo Guinea, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Tây Ban Nha, Uruguay và Venezuela. Mặc dù nó không phải là ngôn ngữ chính thức, nhưng tiếng Tây Ban Nha thường được nói ở Hoa Kỳ, Belize, Andorra và Gibraltar.

Do tỷ suất sinh cao ở những nước dùng tiếng Tây Ban Nha như ngôn ngữ chính thức, do sự mở mang của các kinh tế trong giới nói tiếng Tây Ban Nha, do sự ảnh hưởng của tiếng Tây Ban Nha trong thị trường âm nhạc toàn cầu, do tầm quan trọng của văn học Tây Ban Nha và do nó được sử dụng ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tiếng Tây Ban Nha được sử dụng phần lớn ở Tây Ban Nha, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Guinea Xích Đạo.