pervertia tiếng Tây Ban Nha là gì?

pervertia tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng pervertia trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ pervertia tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm pervertia tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ pervertia

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

pervertia tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ pervertia tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {twist} sự xoắn, sự vặn, sự bện; vòng xoắn, sợi xe, thừng bện, cuộn (thuốc lá); gói (thuốc, kẹo...) xoắn hai đầu, sự nhăn nhó, sự méo mó, sự quằn quại, khúc cong, khúc lượn quanh co, sự xoáy (quả bóng), sự trẹo gân, sự sái gân, sự trẹo xương, (kỹ thuật) sự vênh (tấm ván), điệu nhảy tuýt, khuynh hướng; bản tính, sự bóp méo, sự xuyên tạc, rượu pha trộn (cônhăc, uytky...), (thông tục) sự thèm ăn, sự muốn ăn, trò khéo tay; sự khéo léo, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự bán hàng với giá cứa cổ (đầu cơ lúc khan hiếm), những chỗ quanh co khúc khuỷu; những cái ngoắt ngoéo ngóc ngách, xoắn, vặn, xe, bện, kết, nhăn, làm méo, làm trẹo, làm cho sái, (thể dục,thể thao) đánh xoáy (nghĩa bóng), (nghĩa bóng) bóp méo, làm sai đi, xuyên tạc, lách, len lỏi, đi vòng vèo, xoắn lại, cuộn lại, quằn quại, oằn oại, vặn vẹo mình, trật, sái, lượn vòng, uốn khúc quanh co, len, lách, đi vòng vèo, xoắn đứt, vặn gãy, xoắn trôn ốc, cuộn lên thành hình trôn ốc (khói); cuộn (mảnh giấy) thành hình trôn ốc

Thuật ngữ liên quan tới pervertia

Tóm lại nội dung ý nghĩa của pervertia trong tiếng Tây Ban Nha

pervertia có nghĩa là: {twist} sự xoắn, sự vặn, sự bện; vòng xoắn, sợi xe, thừng bện, cuộn (thuốc lá); gói (thuốc, kẹo...) xoắn hai đầu, sự nhăn nhó, sự méo mó, sự quằn quại, khúc cong, khúc lượn quanh co, sự xoáy (quả bóng), sự trẹo gân, sự sái gân, sự trẹo xương, (kỹ thuật) sự vênh (tấm ván), điệu nhảy tuýt, khuynh hướng; bản tính, sự bóp méo, sự xuyên tạc, rượu pha trộn (cônhăc, uytky...), (thông tục) sự thèm ăn, sự muốn ăn, trò khéo tay; sự khéo léo, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự bán hàng với giá cứa cổ (đầu cơ lúc khan hiếm), những chỗ quanh co khúc khuỷu; những cái ngoắt ngoéo ngóc ngách, xoắn, vặn, xe, bện, kết, nhăn, làm méo, làm trẹo, làm cho sái, (thể dục,thể thao) đánh xoáy (nghĩa bóng), (nghĩa bóng) bóp méo, làm sai đi, xuyên tạc, lách, len lỏi, đi vòng vèo, xoắn lại, cuộn lại, quằn quại, oằn oại, vặn vẹo mình, trật, sái, lượn vòng, uốn khúc quanh co, len, lách, đi vòng vèo, xoắn đứt, vặn gãy, xoắn trôn ốc, cuộn lên thành hình trôn ốc (khói); cuộn (mảnh giấy) thành hình trôn ốc

Đây là cách dùng pervertia tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ pervertia tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{twist} sự xoắn tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự vặn tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự bện tiếng Tây Ban Nha là gì?
vòng xoắn tiếng Tây Ban Nha là gì?
sợi xe tiếng Tây Ban Nha là gì?
thừng bện tiếng Tây Ban Nha là gì?
cuộn (thuốc lá) tiếng Tây Ban Nha là gì?
gói (thuốc tiếng Tây Ban Nha là gì?
kẹo...) xoắn hai đầu tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự nhăn nhó tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự méo mó tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự quằn quại tiếng Tây Ban Nha là gì?
khúc cong tiếng Tây Ban Nha là gì?
khúc lượn quanh co tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự xoáy (quả bóng) tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự trẹo gân tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự sái gân tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự trẹo xương tiếng Tây Ban Nha là gì?
(kỹ thuật) sự vênh (tấm ván) tiếng Tây Ban Nha là gì?
điệu nhảy tuýt tiếng Tây Ban Nha là gì?
khuynh hướng tiếng Tây Ban Nha là gì?
bản tính tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự bóp méo tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự xuyên tạc tiếng Tây Ban Nha là gì?
rượu pha trộn (cônhăc tiếng Tây Ban Nha là gì?
uytky...) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(thông tục) sự thèm ăn tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự muốn ăn tiếng Tây Ban Nha là gì?
trò khéo tay tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự khéo léo tiếng Tây Ban Nha là gì?
(từ Mỹ tiếng Tây Ban Nha là gì?
nghĩa Mỹ) sự bán hàng với giá cứa cổ (đầu cơ lúc khan hiếm) tiếng Tây Ban Nha là gì?
những chỗ quanh co khúc khuỷu tiếng Tây Ban Nha là gì?
những cái ngoắt ngoéo ngóc ngách tiếng Tây Ban Nha là gì?
xoắn tiếng Tây Ban Nha là gì?
vặn tiếng Tây Ban Nha là gì?
xe tiếng Tây Ban Nha là gì?
bện tiếng Tây Ban Nha là gì?
kết tiếng Tây Ban Nha là gì?
nhăn tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm méo tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm trẹo tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm cho sái tiếng Tây Ban Nha là gì?
(thể dục tiếng Tây Ban Nha là gì?
thể thao) đánh xoáy (nghĩa bóng) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(nghĩa bóng) bóp méo tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm sai đi tiếng Tây Ban Nha là gì?
xuyên tạc tiếng Tây Ban Nha là gì?
lách tiếng Tây Ban Nha là gì?
len lỏi tiếng Tây Ban Nha là gì?
đi vòng vèo tiếng Tây Ban Nha là gì?
xoắn lại tiếng Tây Ban Nha là gì?
cuộn lại tiếng Tây Ban Nha là gì?
quằn quại tiếng Tây Ban Nha là gì?
oằn oại tiếng Tây Ban Nha là gì?
vặn vẹo mình tiếng Tây Ban Nha là gì?
trật tiếng Tây Ban Nha là gì?
sái tiếng Tây Ban Nha là gì?
lượn vòng tiếng Tây Ban Nha là gì?
uốn khúc quanh co tiếng Tây Ban Nha là gì?
len tiếng Tây Ban Nha là gì?
lách tiếng Tây Ban Nha là gì?
đi vòng vèo tiếng Tây Ban Nha là gì?
xoắn đứt tiếng Tây Ban Nha là gì?
vặn gãy tiếng Tây Ban Nha là gì?
xoắn trôn ốc tiếng Tây Ban Nha là gì?
cuộn lên thành hình trôn ốc (khói) tiếng Tây Ban Nha là gì?
cuộn (mảnh giấy) thành hình trôn ốc

Tiếng Tây Ban Nha là gì?

Tiếng Tây Ban Nha (español), cũng được gọi là tiếng Castilla (castellano) hay tiếng Y Pha Nho theo lối nói cũ, là một ngôn ngữ thuộc nhóm Iberia-Rôman của nhóm ngôn ngữ Rôman, và là tiếng phổ biến thứ 4 trên thế giới theo một số nguồn, trong khi có nguồn khác liệt kê nó là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 hay thứ 3.

Bao nhiêu người nói tiếng Tây Ban Nha?

Nó là tiếng mẹ đẻ của khoảng 352 triệu người, và được dùng bởi 417 triệu người khi tính thêm các người dùng nó như tiếng phụ (theo ước lượng năm 1999). Có người khẳng định rằng có thể nghĩ đến tiếng Tây Ban Nha là tiếng quan trọng thứ 2 trên thế giới, sau tiếng Anh, có thể quan trọng hơn cả tiếng Pháp, do càng ngày nó càng được sử dụng nhiều hơn ở Hoa Kỳ.

Nước nào nói Tiếng Tây Ban Nha?

Có nhiều quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha trên thế giới, nó là ngôn ngữ chính thức của 20 quốc gia sau: Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominica, Ecuador, El Salvador, xích đạo Guinea, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Tây Ban Nha, Uruguay và Venezuela. Mặc dù nó không phải là ngôn ngữ chính thức, nhưng tiếng Tây Ban Nha thường được nói ở Hoa Kỳ, Belize, Andorra và Gibraltar.

Do tỷ suất sinh cao ở những nước dùng tiếng Tây Ban Nha như ngôn ngữ chính thức, do sự mở mang của các kinh tế trong giới nói tiếng Tây Ban Nha, do sự ảnh hưởng của tiếng Tây Ban Nha trong thị trường âm nhạc toàn cầu, do tầm quan trọng của văn học Tây Ban Nha và do nó được sử dụng ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tiếng Tây Ban Nha được sử dụng phần lớn ở Tây Ban Nha, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Guinea Xích Đạo.