reduciremos tiếng Tây Ban Nha là gì?

reduciremos tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng reduciremos trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ reduciremos tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm reduciremos tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ reduciremos

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

reduciremos tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ reduciremos tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {reduce} giảm, giảm bớt, hạ, làm nhỏ đi, làm gầy đi, làm yếu đi, làm nghèo đi, làm cho sa sút, làm cho, khiến phải, bắt phải, đổi, biến đổi (sang một trạng thái, hình thức đơn giản hơn, kém hơn), giáng cấp, hạ tầng công tác (một sĩ quan), chinh phục được, bắt phải đầu hàng, (y học) chữa, bó (xương gây), nắn (chỗ trật khớp), (hoá học) khử, (toán học) rút gọn; quy về, (kỹ thuật) cán dát (kim loại); ép, nén, tự làm cho nhẹ cân đi (người)

Thuật ngữ liên quan tới reduciremos

Tóm lại nội dung ý nghĩa của reduciremos trong tiếng Tây Ban Nha

reduciremos có nghĩa là: {reduce} giảm, giảm bớt, hạ, làm nhỏ đi, làm gầy đi, làm yếu đi, làm nghèo đi, làm cho sa sút, làm cho, khiến phải, bắt phải, đổi, biến đổi (sang một trạng thái, hình thức đơn giản hơn, kém hơn), giáng cấp, hạ tầng công tác (một sĩ quan), chinh phục được, bắt phải đầu hàng, (y học) chữa, bó (xương gây), nắn (chỗ trật khớp), (hoá học) khử, (toán học) rút gọn; quy về, (kỹ thuật) cán dát (kim loại); ép, nén, tự làm cho nhẹ cân đi (người)

Đây là cách dùng reduciremos tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ reduciremos tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{reduce} giảm tiếng Tây Ban Nha là gì?
giảm bớt tiếng Tây Ban Nha là gì?
hạ tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm nhỏ đi tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm gầy đi tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm yếu đi tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm nghèo đi tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm cho sa sút tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm cho tiếng Tây Ban Nha là gì?
khiến phải tiếng Tây Ban Nha là gì?
bắt phải tiếng Tây Ban Nha là gì?
đổi tiếng Tây Ban Nha là gì?
biến đổi (sang một trạng thái tiếng Tây Ban Nha là gì?
hình thức đơn giản hơn tiếng Tây Ban Nha là gì?
kém hơn) tiếng Tây Ban Nha là gì?
giáng cấp tiếng Tây Ban Nha là gì?
hạ tầng công tác (một sĩ quan) tiếng Tây Ban Nha là gì?
chinh phục được tiếng Tây Ban Nha là gì?
bắt phải đầu hàng tiếng Tây Ban Nha là gì?
(y học) chữa tiếng Tây Ban Nha là gì?
bó (xương gây) tiếng Tây Ban Nha là gì?
nắn (chỗ trật khớp) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(hoá học) khử tiếng Tây Ban Nha là gì?
(toán học) rút gọn tiếng Tây Ban Nha là gì?
quy về tiếng Tây Ban Nha là gì?
(kỹ thuật) cán dát (kim loại) tiếng Tây Ban Nha là gì?
ép tiếng Tây Ban Nha là gì?
nén tiếng Tây Ban Nha là gì?
tự làm cho nhẹ cân đi (người)

Tiếng Tây Ban Nha là gì?

Tiếng Tây Ban Nha (español), cũng được gọi là tiếng Castilla (castellano) hay tiếng Y Pha Nho theo lối nói cũ, là một ngôn ngữ thuộc nhóm Iberia-Rôman của nhóm ngôn ngữ Rôman, và là tiếng phổ biến thứ 4 trên thế giới theo một số nguồn, trong khi có nguồn khác liệt kê nó là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 hay thứ 3.

Bao nhiêu người nói tiếng Tây Ban Nha?

Nó là tiếng mẹ đẻ của khoảng 352 triệu người, và được dùng bởi 417 triệu người khi tính thêm các người dùng nó như tiếng phụ (theo ước lượng năm 1999). Có người khẳng định rằng có thể nghĩ đến tiếng Tây Ban Nha là tiếng quan trọng thứ 2 trên thế giới, sau tiếng Anh, có thể quan trọng hơn cả tiếng Pháp, do càng ngày nó càng được sử dụng nhiều hơn ở Hoa Kỳ.

Nước nào nói Tiếng Tây Ban Nha?

Có nhiều quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha trên thế giới, nó là ngôn ngữ chính thức của 20 quốc gia sau: Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominica, Ecuador, El Salvador, xích đạo Guinea, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Tây Ban Nha, Uruguay và Venezuela. Mặc dù nó không phải là ngôn ngữ chính thức, nhưng tiếng Tây Ban Nha thường được nói ở Hoa Kỳ, Belize, Andorra và Gibraltar.

Do tỷ suất sinh cao ở những nước dùng tiếng Tây Ban Nha như ngôn ngữ chính thức, do sự mở mang của các kinh tế trong giới nói tiếng Tây Ban Nha, do sự ảnh hưởng của tiếng Tây Ban Nha trong thị trường âm nhạc toàn cầu, do tầm quan trọng của văn học Tây Ban Nha và do nó được sử dụng ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tiếng Tây Ban Nha được sử dụng phần lớn ở Tây Ban Nha, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Guinea Xích Đạo.