rodajita tiếng Tây Ban Nha là gì?

rodajita tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng rodajita trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ rodajita tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm rodajita tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ rodajita

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

rodajita tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ rodajita tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {sliver} miếng, mảnh (gỗ), mảnh đạn, mảnh bom, miếng cá con (lạng ra để làm muối), sợi (len, gai, bông... để xe...), cắt ra từng miếng, lạng ra từng mảnh, lạng (cá) (để làm mồi câu), tước (gai, đay...) thành sợi (để xe...)

Thuật ngữ liên quan tới rodajita

Tóm lại nội dung ý nghĩa của rodajita trong tiếng Tây Ban Nha

rodajita có nghĩa là: {sliver} miếng, mảnh (gỗ), mảnh đạn, mảnh bom, miếng cá con (lạng ra để làm muối), sợi (len, gai, bông... để xe...), cắt ra từng miếng, lạng ra từng mảnh, lạng (cá) (để làm mồi câu), tước (gai, đay...) thành sợi (để xe...)

Đây là cách dùng rodajita tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ rodajita tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{sliver} miếng tiếng Tây Ban Nha là gì?
mảnh (gỗ) tiếng Tây Ban Nha là gì?
mảnh đạn tiếng Tây Ban Nha là gì?
mảnh bom tiếng Tây Ban Nha là gì?
miếng cá con (lạng ra để làm muối) tiếng Tây Ban Nha là gì?
sợi (len tiếng Tây Ban Nha là gì?
gai tiếng Tây Ban Nha là gì?
bông... để xe...) tiếng Tây Ban Nha là gì?
cắt ra từng miếng tiếng Tây Ban Nha là gì?
lạng ra từng mảnh tiếng Tây Ban Nha là gì?
lạng (cá) (để làm mồi câu) tiếng Tây Ban Nha là gì?
tước (gai tiếng Tây Ban Nha là gì?
đay...) thành sợi (để xe...)