rutaza tiếng Tây Ban Nha là gì?

rutaza tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng rutaza trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ rutaza tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm rutaza tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ rutaza

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

rutaza tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ rutaza tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {route} tuyến đường, đường đi, ((cũng) raut) (quân sự) lệnh hành quân, gửi (hàng hoá) theo một tuyến đường nhất định

Thuật ngữ liên quan tới rutaza

Tóm lại nội dung ý nghĩa của rutaza trong tiếng Tây Ban Nha

rutaza có nghĩa là: {route} tuyến đường, đường đi, ((cũng) raut) (quân sự) lệnh hành quân, gửi (hàng hoá) theo một tuyến đường nhất định

Đây là cách dùng rutaza tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ rutaza tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{route} tuyến đường tiếng Tây Ban Nha là gì?
đường đi tiếng Tây Ban Nha là gì?
((cũng) raut) (quân sự) lệnh hành quân tiếng Tây Ban Nha là gì?
gửi (hàng hoá) theo một tuyến đường nhất định