sandwich tiếng Tây Ban Nha là gì?

sandwich tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng sandwich trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ sandwich tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm sandwich tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ sandwich

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

sandwich tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ sandwich tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {sandwich} bánh xăngđuych, (nghĩa bóng) cái kẹp cái khoác vào giữa, (như) sandwich,man, để vào giữa, kẹp vào giữa, xen vào giữa

Thuật ngữ liên quan tới sandwich

Tóm lại nội dung ý nghĩa của sandwich trong tiếng Tây Ban Nha

sandwich có nghĩa là: {sandwich} bánh xăngđuych, (nghĩa bóng) cái kẹp cái khoác vào giữa, (như) sandwich,man, để vào giữa, kẹp vào giữa, xen vào giữa

Đây là cách dùng sandwich tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ sandwich tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{sandwich} bánh xăngđuych tiếng Tây Ban Nha là gì?
(nghĩa bóng) cái kẹp cái khoác vào giữa tiếng Tây Ban Nha là gì?
(như) sandwich tiếng Tây Ban Nha là gì?
man tiếng Tây Ban Nha là gì?
để vào giữa tiếng Tây Ban Nha là gì?
kẹp vào giữa tiếng Tây Ban Nha là gì?
xen vào giữa