sobresaltabais tiếng Tây Ban Nha là gì?

sobresaltabais tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng sobresaltabais trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ sobresaltabais tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm sobresaltabais tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ sobresaltabais

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

sobresaltabais tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ sobresaltabais tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {startle} sự giật mình; cái giật mình, điều làm giật mình, làm giật mình, làm hoảng hốt, giật nảy mình

Thuật ngữ liên quan tới sobresaltabais

Tóm lại nội dung ý nghĩa của sobresaltabais trong tiếng Tây Ban Nha

sobresaltabais có nghĩa là: {startle} sự giật mình; cái giật mình, điều làm giật mình, làm giật mình, làm hoảng hốt, giật nảy mình

Đây là cách dùng sobresaltabais tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ sobresaltabais tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{startle} sự giật mình tiếng Tây Ban Nha là gì?
cái giật mình tiếng Tây Ban Nha là gì?
điều làm giật mình tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm giật mình tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm hoảng hốt tiếng Tây Ban Nha là gì?
giật nảy mình