sombreasen tiếng Tây Ban Nha là gì?

sombreasen tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng sombreasen trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ sombreasen tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm sombreasen tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ sombreasen

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

sombreasen tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ sombreasen tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {overshadow} che bóng, che mắt, làm (ai) lu mờ; làm đen tối ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), (từ hiếm,nghĩa hiếm) bảo vệ, che chở (ai, khỏi bị tấn công)

Thuật ngữ liên quan tới sombreasen

Tóm lại nội dung ý nghĩa của sombreasen trong tiếng Tây Ban Nha

sombreasen có nghĩa là: {overshadow} che bóng, che mắt, làm (ai) lu mờ; làm đen tối ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), (từ hiếm,nghĩa hiếm) bảo vệ, che chở (ai, khỏi bị tấn công)

Đây là cách dùng sombreasen tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ sombreasen tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{overshadow} che bóng tiếng Tây Ban Nha là gì?
che mắt tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm (ai) lu mờ tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm đen tối ((nghĩa đen) & tiếng Tây Ban Nha là gì?
(nghĩa bóng)) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(từ hiếm tiếng Tây Ban Nha là gì?
nghĩa hiếm) bảo vệ tiếng Tây Ban Nha là gì?
che chở (ai tiếng Tây Ban Nha là gì?
khỏi bị tấn công)