tương phùng là gì?

tương phùng Tiếng Việt là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa từ tương phùng trong văn hóa Việt Nam. Hiểu thêm từ ngữ Việt Nam ta với Từ Điển Số.Com.

Thông tin thuật ngữ tương phùng tiếng Tiếng Việt

Định nghĩa - Khái niệm

tương phùng tiếng Tiếng Việt?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của từ tương phùng trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ trong Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ tương phùng nghĩa là gì.

- Gặp nhau

Từ liên quan tới tương phùng

Tóm lại nội dung ý nghĩa của tương phùng trong Tiếng Việt

tương phùng có nghĩa là: - Gặp nhau

Đây là cách dùng tương phùng Tiếng Việt. Đây là một thuật ngữ Tiếng Việt chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ tương phùng là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.