th��nh th���n trong tiếng Pháp là gì?

th��nh th���n tiếng Pháp là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng th��nh th���n trong tiếng Pháp.

Thông tin thuật ngữ th��nh th���n tiếng Pháp

Từ điển Việt Pháp

phát âm th��nh th���n tiếng Pháp
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ th��nh th���n

Chủ đề Chủ đề Tiếng Pháp chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

th��nh th���n tiếng Pháp?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Pháp. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ th��nh th���n tiếng Pháp nghĩa là gì.

Không tìm thấy từ th��nh th���n tiếng Pháp. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này!

Tóm lại nội dung ý nghĩa của th��nh th���n trong tiếng Pháp

Không tìm thấy từ th��nh th���n tiếng Pháp. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này!

Đây là cách dùng th��nh th���n tiếng Pháp. Đây là một thuật ngữ Tiếng Pháp chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Cùng học tiếng Pháp

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ th��nh th���n trong tiếng Pháp là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Thuật ngữ liên quan tới th��nh th���n