agiato tiếng Ý là gì?

agiato tiếng Ý là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng agiato trong tiếng Ý.

Thông tin thuật ngữ agiato tiếng Ý

Từ điển Ý Việt

phát âm agiato tiếng Ý
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ agiato

Chủ đề Chủ đề Tiếng Ý chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

agiato tiếng Ý?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Ý. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ agiato tiếng Ý nghĩa là gì.

* danh từ
- {well to do}
- {well heeled}
- {easy} thoải mái, thanh thản, không lo lắng; thanh thoát, ung dung, dễ, dễ dàng, dễ dãi, dễ tính; dễ thuyết phục, (thương nghiệp) ít người mua, ế ẩm, sự sung túc, cuộc sống phong lưu, lẳng lơ (đàn bà), (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sung túc, phong lưu, (như) easily, sự nghỉ ngơi một lát
- {comfortable} tiện lợi, đủ tiện nghi; ấm cúng, dễ chịu, thoải mái, khoan khoái, đầy đủ, sung túc, phong lưu, yên tâm, không băn khoăn, không lo lắng, làm yên tâm, an ủi, khuyên giải, chăn lông vịt, chăn bông

Thuật ngữ liên quan tới agiato

Tóm lại nội dung ý nghĩa của agiato trong tiếng Ý

agiato có nghĩa là: * danh từ- {well to do}- {well heeled}- {easy} thoải mái, thanh thản, không lo lắng; thanh thoát, ung dung, dễ, dễ dàng, dễ dãi, dễ tính; dễ thuyết phục, (thương nghiệp) ít người mua, ế ẩm, sự sung túc, cuộc sống phong lưu, lẳng lơ (đàn bà), (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sung túc, phong lưu, (như) easily, sự nghỉ ngơi một lát- {comfortable} tiện lợi, đủ tiện nghi; ấm cúng, dễ chịu, thoải mái, khoan khoái, đầy đủ, sung túc, phong lưu, yên tâm, không băn khoăn, không lo lắng, làm yên tâm, an ủi, khuyên giải, chăn lông vịt, chăn bông

Đây là cách dùng agiato tiếng Ý. Đây là một thuật ngữ Tiếng Ý chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Ý

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ agiato tiếng Ý là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Ý

* danh từ- {well to do}- {well heeled}- {easy} thoải mái tiếng Ý là gì?
thanh thản tiếng Ý là gì?
không lo lắng tiếng Ý là gì?
thanh thoát tiếng Ý là gì?
ung dung tiếng Ý là gì?
dễ tiếng Ý là gì?
dễ dàng tiếng Ý là gì?
dễ dãi tiếng Ý là gì?
dễ tính tiếng Ý là gì?
dễ thuyết phục tiếng Ý là gì?
(thương nghiệp) ít người mua tiếng Ý là gì?
ế ẩm tiếng Ý là gì?
sự sung túc tiếng Ý là gì?
cuộc sống phong lưu tiếng Ý là gì?
lẳng lơ (đàn bà) tiếng Ý là gì?
(từ Mỹ tiếng Ý là gì?
nghĩa Mỹ) sung túc tiếng Ý là gì?
phong lưu tiếng Ý là gì?
(như) easily tiếng Ý là gì?
sự nghỉ ngơi một lát- {comfortable} tiện lợi tiếng Ý là gì?
đủ tiện nghi tiếng Ý là gì?
ấm cúng tiếng Ý là gì?
dễ chịu tiếng Ý là gì?
thoải mái tiếng Ý là gì?
khoan khoái tiếng Ý là gì?
đầy đủ tiếng Ý là gì?
sung túc tiếng Ý là gì?
phong lưu tiếng Ý là gì?
yên tâm tiếng Ý là gì?
không băn khoăn tiếng Ý là gì?
không lo lắng tiếng Ý là gì?
làm yên tâm tiếng Ý là gì?
an ủi tiếng Ý là gì?
khuyên giải tiếng Ý là gì?
chăn lông vịt tiếng Ý là gì?
chăn bông