amianto tiếng Ý là gì?

amianto tiếng Ý là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng amianto trong tiếng Ý.

Thông tin thuật ngữ amianto tiếng Ý

Từ điển Ý Việt

phát âm amianto tiếng Ý
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ amianto

Chủ đề Chủ đề Tiếng Ý chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

amianto tiếng Ý?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Ý. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ amianto tiếng Ý nghĩa là gì.

* danh từ
- {asbestos} (khoáng chất) miăng
- {amiantus}
- {fireproof material}

Thuật ngữ liên quan tới amianto

Tóm lại nội dung ý nghĩa của amianto trong tiếng Ý

amianto có nghĩa là: * danh từ- {asbestos} (khoáng chất) miăng- {amiantus}- {fireproof material}

Đây là cách dùng amianto tiếng Ý. Đây là một thuật ngữ Tiếng Ý chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Ý

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ amianto tiếng Ý là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Ý

* danh từ- {asbestos} (khoáng chất) miăng- {amiantus}- {fireproof material}