antieroe tiếng Ý là gì?

antieroe tiếng Ý là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng antieroe trong tiếng Ý.

Thông tin thuật ngữ antieroe tiếng Ý

Từ điển Ý Việt

phát âm antieroe tiếng Ý
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ antieroe

Chủ đề Chủ đề Tiếng Ý chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

antieroe tiếng Ý?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Ý. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ antieroe tiếng Ý nghĩa là gì.

* danh từ
- {antihero} nam nhân vật phản diện
- {protagonist which does not possess the traditional characteristics of a hero}

Thuật ngữ liên quan tới antieroe

Tóm lại nội dung ý nghĩa của antieroe trong tiếng Ý

antieroe có nghĩa là: * danh từ- {antihero} nam nhân vật phản diện- {protagonist which does not possess the traditional characteristics of a hero}

Đây là cách dùng antieroe tiếng Ý. Đây là một thuật ngữ Tiếng Ý chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Ý

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ antieroe tiếng Ý là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Ý

* danh từ- {antihero} nam nhân vật phản diện- {protagonist which does not possess the traditional characteristics of a hero}