assenzio tiếng Ý là gì?

assenzio tiếng Ý là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng assenzio trong tiếng Ý.

Thông tin thuật ngữ assenzio tiếng Ý

Từ điển Ý Việt

phát âm assenzio tiếng Ý
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ assenzio

Chủ đề Chủ đề Tiếng Ý chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

assenzio tiếng Ý?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Ý. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ assenzio tiếng Ý nghĩa là gì.

* danh từ
- {absinth} cây apxin, cây ngải đắng, tinh dầu apxin, rượu apxin
- {absinthe} cây apxin, cây ngải đắng, tinh dầu apxin, rượu apxin
- {type of alcoholic beverage}

Thuật ngữ liên quan tới assenzio

Tóm lại nội dung ý nghĩa của assenzio trong tiếng Ý

assenzio có nghĩa là: * danh từ- {absinth} cây apxin, cây ngải đắng, tinh dầu apxin, rượu apxin- {absinthe} cây apxin, cây ngải đắng, tinh dầu apxin, rượu apxin- {type of alcoholic beverage}

Đây là cách dùng assenzio tiếng Ý. Đây là một thuật ngữ Tiếng Ý chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Ý

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ assenzio tiếng Ý là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Ý

* danh từ- {absinth} cây apxin tiếng Ý là gì?
cây ngải đắng tiếng Ý là gì?
tinh dầu apxin tiếng Ý là gì?
rượu apxin- {absinthe} cây apxin tiếng Ý là gì?
cây ngải đắng tiếng Ý là gì?
tinh dầu apxin tiếng Ý là gì?
rượu apxin- {type of alcoholic beverage}