cattivo servizio tiếng Ý là gì?

cattivo servizio tiếng Ý là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng cattivo servizio trong tiếng Ý.

Thông tin thuật ngữ cattivo servizio tiếng Ý

Từ điển Ý Việt

phát âm cattivo servizio tiếng Ý
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ cattivo servizio

Chủ đề Chủ đề Tiếng Ý chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

cattivo servizio tiếng Ý?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Ý. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ cattivo servizio tiếng Ý nghĩa là gì.

* danh từ
- {disservice} sự làm hại, sự báo hại; sự chơi khăm, sự chơi xỏ

Thuật ngữ liên quan tới cattivo servizio

Tóm lại nội dung ý nghĩa của cattivo servizio trong tiếng Ý

cattivo servizio có nghĩa là: * danh từ- {disservice} sự làm hại, sự báo hại; sự chơi khăm, sự chơi xỏ

Đây là cách dùng cattivo servizio tiếng Ý. Đây là một thuật ngữ Tiếng Ý chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Ý

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ cattivo servizio tiếng Ý là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Ý

* danh từ- {disservice} sự làm hại tiếng Ý là gì?
sự báo hại tiếng Ý là gì?
sự chơi khăm tiếng Ý là gì?
sự chơi xỏ