che si arrabbia facilmente tiếng Ý là gì?

che si arrabbia facilmente tiếng Ý là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng che si arrabbia facilmente trong tiếng Ý.

Thông tin thuật ngữ che si arrabbia facilmente tiếng Ý

Từ điển Ý Việt

phát âm che si arrabbia facilmente tiếng Ý
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ che si arrabbia facilmente

Chủ đề Chủ đề Tiếng Ý chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

che si arrabbia facilmente tiếng Ý?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Ý. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ che si arrabbia facilmente tiếng Ý nghĩa là gì.

* danh từ
- {quick tempered}

Thuật ngữ liên quan tới che si arrabbia facilmente

Tóm lại nội dung ý nghĩa của che si arrabbia facilmente trong tiếng Ý

che si arrabbia facilmente có nghĩa là: * danh từ- {quick tempered}

Đây là cách dùng che si arrabbia facilmente tiếng Ý. Đây là một thuật ngữ Tiếng Ý chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Ý

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ che si arrabbia facilmente tiếng Ý là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Ý

* danh từ- {quick tempered}