contrattempo tiếng Ý là gì?

contrattempo tiếng Ý là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng contrattempo trong tiếng Ý.

Thông tin thuật ngữ contrattempo tiếng Ý

Từ điển Ý Việt

phát âm contrattempo tiếng Ý
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ contrattempo

Chủ đề Chủ đề Tiếng Ý chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

contrattempo tiếng Ý?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Ý. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ contrattempo tiếng Ý nghĩa là gì.

* danh từ
- {setback}
- {obstacle} vật chướng ngại, trở lực, sự cản trở, sự trở ngại

Thuật ngữ liên quan tới contrattempo

Tóm lại nội dung ý nghĩa của contrattempo trong tiếng Ý

contrattempo có nghĩa là: * danh từ- {setback}- {obstacle} vật chướng ngại, trở lực, sự cản trở, sự trở ngại

Đây là cách dùng contrattempo tiếng Ý. Đây là một thuật ngữ Tiếng Ý chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Ý

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ contrattempo tiếng Ý là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Ý

* danh từ- {setback}- {obstacle} vật chướng ngại tiếng Ý là gì?
trở lực tiếng Ý là gì?
sự cản trở tiếng Ý là gì?
sự trở ngại