elettroterapia tiếng Ý là gì?

elettroterapia tiếng Ý là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng elettroterapia trong tiếng Ý.

Thông tin thuật ngữ elettroterapia tiếng Ý

Từ điển Ý Việt

phát âm elettroterapia tiếng Ý
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ elettroterapia

Chủ đề Chủ đề Tiếng Ý chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

elettroterapia tiếng Ý?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Ý. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ elettroterapia tiếng Ý nghĩa là gì.

* danh từ
- {electrotherapy} (y học) phép chữa bằng điện
- {treatment of disease by means of electricity}

Thuật ngữ liên quan tới elettroterapia

Tóm lại nội dung ý nghĩa của elettroterapia trong tiếng Ý

elettroterapia có nghĩa là: * danh từ- {electrotherapy} (y học) phép chữa bằng điện- {treatment of disease by means of electricity}

Đây là cách dùng elettroterapia tiếng Ý. Đây là một thuật ngữ Tiếng Ý chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Ý

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ elettroterapia tiếng Ý là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Ý

* danh từ- {electrotherapy} (y học) phép chữa bằng điện- {treatment of disease by means of electricity}