fare un esperimento tiếng Ý là gì?

fare un esperimento tiếng Ý là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng fare un esperimento trong tiếng Ý.

Thông tin thuật ngữ fare un esperimento tiếng Ý

Từ điển Ý Việt

phát âm fare un esperimento tiếng Ý
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ fare un esperimento

Chủ đề Chủ đề Tiếng Ý chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

fare un esperimento tiếng Ý?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Ý. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ fare un esperimento tiếng Ý nghĩa là gì.

* danh từ
- {do an experiment}

Thuật ngữ liên quan tới fare un esperimento

Tóm lại nội dung ý nghĩa của fare un esperimento trong tiếng Ý

fare un esperimento có nghĩa là: * danh từ- {do an experiment}

Đây là cách dùng fare un esperimento tiếng Ý. Đây là một thuật ngữ Tiếng Ý chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Ý

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ fare un esperimento tiếng Ý là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Ý

* danh từ- {do an experiment}