gettonato tiếng Ý là gì?

gettonato tiếng Ý là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng gettonato trong tiếng Ý.

Thông tin thuật ngữ gettonato tiếng Ý

Từ điển Ý Việt

phát âm gettonato tiếng Ý
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ gettonato

Chủ đề Chủ đề Tiếng Ý chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

gettonato tiếng Ý?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Ý. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ gettonato tiếng Ý nghĩa là gì.

* danh từ
- {popular} (thuộc) nhân dân, của nhân dân, do nhân dân, bình dân, có tính chất đại chúng, hợp với nhân dân, hợp với trình độ nhân dân, phổ cập, được lòng dân, được nhân dân yêu mến, được mọi người ưa thích, phổ biến, nổi tiếng
- {well-liked}
- {prevailing} đang thịnh hành, đang lưu hành, phổ biến khắp, lan khắp

Thuật ngữ liên quan tới gettonato

Tóm lại nội dung ý nghĩa của gettonato trong tiếng Ý

gettonato có nghĩa là: * danh từ- {popular} (thuộc) nhân dân, của nhân dân, do nhân dân, bình dân, có tính chất đại chúng, hợp với nhân dân, hợp với trình độ nhân dân, phổ cập, được lòng dân, được nhân dân yêu mến, được mọi người ưa thích, phổ biến, nổi tiếng- {well-liked}- {prevailing} đang thịnh hành, đang lưu hành, phổ biến khắp, lan khắp

Đây là cách dùng gettonato tiếng Ý. Đây là một thuật ngữ Tiếng Ý chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Ý

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ gettonato tiếng Ý là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Ý

* danh từ- {popular} (thuộc) nhân dân tiếng Ý là gì?
của nhân dân tiếng Ý là gì?
do nhân dân tiếng Ý là gì?
bình dân tiếng Ý là gì?
có tính chất đại chúng tiếng Ý là gì?
hợp với nhân dân tiếng Ý là gì?
hợp với trình độ nhân dân tiếng Ý là gì?
phổ cập tiếng Ý là gì?
được lòng dân tiếng Ý là gì?
được nhân dân yêu mến tiếng Ý là gì?
được mọi người ưa thích tiếng Ý là gì?
phổ biến tiếng Ý là gì?
nổi tiếng- {well-liked}- {prevailing} đang thịnh hành tiếng Ý là gì?
đang lưu hành tiếng Ý là gì?
phổ biến khắp tiếng Ý là gì?
lan khắp