inevitabilita tiếng Ý là gì?

inevitabilita tiếng Ý là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng inevitabilita trong tiếng Ý.

Thông tin thuật ngữ inevitabilita tiếng Ý

Từ điển Ý Việt

phát âm inevitabilita tiếng Ý
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ inevitabilita

Chủ đề Chủ đề Tiếng Ý chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

inevitabilita tiếng Ý?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Ý. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ inevitabilita tiếng Ý nghĩa là gì.

* danh từ
- {inevitability} tính không thể tránh được, tính chắc chắn xảy ra
- {unavoidability} xem unavoidable

Thuật ngữ liên quan tới inevitabilita

Tóm lại nội dung ý nghĩa của inevitabilita trong tiếng Ý

inevitabilita có nghĩa là: * danh từ- {inevitability} tính không thể tránh được, tính chắc chắn xảy ra- {unavoidability} xem unavoidable

Đây là cách dùng inevitabilita tiếng Ý. Đây là một thuật ngữ Tiếng Ý chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Ý

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ inevitabilita tiếng Ý là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Ý

* danh từ- {inevitability} tính không thể tránh được tiếng Ý là gì?
tính chắc chắn xảy ra- {unavoidability} xem unavoidable