multimolecolare tiếng Ý là gì?

multimolecolare tiếng Ý là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng multimolecolare trong tiếng Ý.

Thông tin thuật ngữ multimolecolare tiếng Ý

Từ điển Ý Việt

phát âm multimolecolare tiếng Ý
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ multimolecolare

Chủ đề Chủ đề Tiếng Ý chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

multimolecolare tiếng Ý?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Ý. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ multimolecolare tiếng Ý nghĩa là gì.

* danh từ
- {multimolecular}
- {composed of multiple molecules}

Thuật ngữ liên quan tới multimolecolare

Tóm lại nội dung ý nghĩa của multimolecolare trong tiếng Ý

multimolecolare có nghĩa là: * danh từ- {multimolecular}- {composed of multiple molecules}

Đây là cách dùng multimolecolare tiếng Ý. Đây là một thuật ngữ Tiếng Ý chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Ý

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ multimolecolare tiếng Ý là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Ý

* danh từ- {multimolecular}- {composed of multiple molecules}