ubriacarsi tiếng Ý là gì?

ubriacarsi tiếng Ý là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng ubriacarsi trong tiếng Ý.

Thông tin thuật ngữ ubriacarsi tiếng Ý

Từ điển Ý Việt

phát âm ubriacarsi tiếng Ý
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ ubriacarsi

Chủ đề Chủ đề Tiếng Ý chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

ubriacarsi tiếng Ý?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Ý. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ ubriacarsi tiếng Ý nghĩa là gì.

* danh từ
- {becoming drunk}
- {drink heavily}
- {get drunk}
- {hit the bottle}
- {overdrink} uống nhiều quá, uống quá mức

Thuật ngữ liên quan tới ubriacarsi

Tóm lại nội dung ý nghĩa của ubriacarsi trong tiếng Ý

ubriacarsi có nghĩa là: * danh từ- {becoming drunk}- {drink heavily}- {get drunk}- {hit the bottle}- {overdrink} uống nhiều quá, uống quá mức

Đây là cách dùng ubriacarsi tiếng Ý. Đây là một thuật ngữ Tiếng Ý chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Ý

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ ubriacarsi tiếng Ý là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Ý

* danh từ- {becoming drunk}- {drink heavily}- {get drunk}- {hit the bottle}- {overdrink} uống nhiều quá tiếng Ý là gì?
uống quá mức