una faccia da schiaffi tiếng Ý là gì?

una faccia da schiaffi tiếng Ý là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng una faccia da schiaffi trong tiếng Ý.

Thông tin thuật ngữ una faccia da schiaffi tiếng Ý

Từ điển Ý Việt

phát âm una faccia da schiaffi tiếng Ý
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ una faccia da schiaffi

Chủ đề Chủ đề Tiếng Ý chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

una faccia da schiaffi tiếng Ý?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Ý. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ una faccia da schiaffi tiếng Ý nghĩa là gì.

* danh từ
- {a cheeky face}

Thuật ngữ liên quan tới una faccia da schiaffi

Tóm lại nội dung ý nghĩa của una faccia da schiaffi trong tiếng Ý

una faccia da schiaffi có nghĩa là: * danh từ- {a cheeky face}

Đây là cách dùng una faccia da schiaffi tiếng Ý. Đây là một thuật ngữ Tiếng Ý chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Ý

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ una faccia da schiaffi tiếng Ý là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Ý

* danh từ- {a cheeky face}