appius trong tiếng Nga là gì?

appius tiếng Nga là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng appius trong tiếng Nga.

Định nghĩa - Khái niệm

appius tiếng Nga?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Nga. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ appius tiếng Nga nghĩa là gì.

phát âm appius tiếng Nga
(phát âm có thể chưa chuẩn)
appius
 • аппий

 • Tóm lại nội dung ý nghĩa của appius trong tiếng Nga

  appius: аппий,

  Đây là cách dùng appius tiếng Nga. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nga chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

  Tổng kết

  Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ appius trong tiếng Nga là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

  Thuật ngữ liên quan tới appius