Tubular là gì?

Tubular là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Tubular Kỹ thuật.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ tubular

hình ống, dạng ống

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Tubular
Chủ đề Chủ đề Kỹ thuật

Định nghĩa - Khái niệm

Tubular là gì?

có nghĩa là hình ống, dạng ống

  • Tubular có nghĩa là hình ống, dạng ống
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

hình ống, dạng ống Tiếng Anh là gì?

hình ống, dạng ống Tiếng Anh có nghĩa là Tubular.

Ý nghĩa - Giải thích

Tubular nghĩa là hình ống, dạng ống.

Đây là cách dùng Tubular. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật Tubular là gì? (hay giải thích hình ống, dạng ống nghĩa là gì?) . Định nghĩa Tubular là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tubular / hình ống, dạng ống. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?