Unicon là gì?

Unicon là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Unicon Kinh tế.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ unicon

kỳ lân là thuật ngữ trong tài chính chỉ về một công ty khởi nghiệp tư nhân có giá trị hơn 1 tỉ USD. Thuật ngữ này được đặt ra vào năm 2013 bởi nhà đầu tư mạo hiểm Aileen Lee, chọn con vật thần thoại để đại diện cho sự hiếm có về mặt thống kê của các dự án thành công như vậy, cũng như từ unicorn.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Unicon
Chủ đề Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa - Khái niệm

Unicon là gì?

có nghĩa là kỳ lân là thuật ngữ trong tài chính chỉ về một công ty khởi nghiệp tư nhân có giá trị hơn 1 tỉ USD

  • Unicon có nghĩa là kỳ lân là thuật ngữ trong tài chính chỉ về một công ty khởi nghiệp tư nhân có giá trị hơn 1 tỉ USD. Thuật ngữ này được đặt ra vào năm 2013 bởi nhà đầu tư mạo hiểm Aileen Lee, chọn con vật thần thoại để đại diện cho sự hiếm có về mặt thống kê của các dự án thành công như vậy, cũng như từ unicorn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế.

kỳ lân là thuật ngữ trong tài chính chỉ về một công ty khởi nghiệp tư nhân có giá trị hơn 1 tỉ USD Tiếng Anh là gì?

kỳ lân là thuật ngữ trong tài chính chỉ về một công ty khởi nghiệp tư nhân có giá trị hơn 1 tỉ USD Tiếng Anh có nghĩa là Unicon.

Ý nghĩa - Giải thích

Unicon nghĩa là kỳ lân là thuật ngữ trong tài chính chỉ về một công ty khởi nghiệp tư nhân có giá trị hơn 1 tỉ USD. Thuật ngữ này được đặt ra vào năm 2013 bởi nhà đầu tư mạo hiểm Aileen Lee, chọn con vật thần thoại để đại diện cho sự hiếm có về mặt thống kê của các dự án thành công như vậy, cũng như từ unicorn..

Đây là cách dùng Unicon. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Unicon là gì? (hay giải thích kỳ lân là thuật ngữ trong tài chính chỉ về một công ty khởi nghiệp tư nhân có giá trị hơn 1 tỉ USD. Thuật ngữ này được đặt ra vào năm 2013 bởi nhà đầu tư mạo hiểm Aileen Lee, chọn con vật thần thoại để đại diện cho sự hiếm có về mặt thống kê của các dự án thành công như vậy, cũng như từ unicorn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Unicon là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Unicon / kỳ lân là thuật ngữ trong tài chính chỉ về một công ty khởi nghiệp tư nhân có giá trị hơn 1 tỉ USD. Thuật ngữ này được đặt ra vào năm 2013 bởi nhà đầu tư mạo hiểm Aileen Lee, chọn con vật thần thoại để đại diện cho sự hiếm có về mặt thống kê của các dự án thành công như vậy, cũng như từ unicorn.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?