Volatiles là gì?

Volatiles là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Volatiles Môi trường.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ volatiles

chất bốc hay chất bay hơi là nhóm các nguyên tố hóa học và hợp chất hóa học có thể dễ dàng hóa hơi. Ngược lại với chất bay hơi, các nguyên tố và hợp chất không dễ bay hơi được gọi là chất chịu lửa.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Volatiles
Chủ đề Chủ đề Môi trường

Định nghĩa - Khái niệm

Volatiles là gì?

có nghĩa là chất bốc hay chất bay hơi là nhóm các nguyên tố hóa học và hợp chất hóa học có thể dễ dàng hóa hơi

  • Volatiles có nghĩa là chất bốc hay chất bay hơi là nhóm các nguyên tố hóa học và hợp chất hóa học có thể dễ dàng hóa hơi. Ngược lại với chất bay hơi, các nguyên tố và hợp chất không dễ bay hơi được gọi là chất chịu lửa.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Môi trường.

chất bốc hay chất bay hơi là nhóm các nguyên tố hóa học và hợp chất hóa học có thể dễ dàng hóa hơi Tiếng Anh là gì?

chất bốc hay chất bay hơi là nhóm các nguyên tố hóa học và hợp chất hóa học có thể dễ dàng hóa hơi Tiếng Anh có nghĩa là Volatiles.

Ý nghĩa - Giải thích

Volatiles nghĩa là chất bốc hay chất bay hơi là nhóm các nguyên tố hóa học và hợp chất hóa học có thể dễ dàng hóa hơi. Ngược lại với chất bay hơi, các nguyên tố và hợp chất không dễ bay hơi được gọi là chất chịu lửa..

Đây là cách dùng Volatiles. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Môi trường Volatiles là gì? (hay giải thích chất bốc hay chất bay hơi là nhóm các nguyên tố hóa học và hợp chất hóa học có thể dễ dàng hóa hơi. Ngược lại với chất bay hơi, các nguyên tố và hợp chất không dễ bay hơi được gọi là chất chịu lửa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Volatiles là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Volatiles / chất bốc hay chất bay hơi là nhóm các nguyên tố hóa học và hợp chất hóa học có thể dễ dàng hóa hơi. Ngược lại với chất bay hơi, các nguyên tố và hợp chất không dễ bay hơi được gọi là chất chịu lửa.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?