外箱仓库 tiếng trung là gì?

外箱仓库 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 外箱仓库 tiếng trung Hợp đồng.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ 外箱仓库

kho thùng ngoài (wài xiāng cāngkù ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 外箱仓库 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Hợp đồng

Định nghĩa - Khái niệm

外箱仓库 tiếng trung là gì?

có nghĩa là kho thùng ngoài (wài xiāng cāngkù )

  • 外箱仓库 tiếng trung có nghĩa là kho thùng ngoài (wài xiāng cāngkù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hợp đồng.

kho thùng ngoài (wài xiāng cāngkù ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 外箱仓库 .

Ý nghĩa - Giải thích

外箱仓库 tiếng trung nghĩa là kho thùng ngoài (wài xiāng cāngkù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán..

Đây là cách dùng 外箱仓库 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hợp đồng 外箱仓库 tiếng trung là gì? (hay giải thích kho thùng ngoài (wài xiāng cāngkù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 外箱仓库 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 外箱仓库 tiếng trung / kho thùng ngoài (wài xiāng cāngkù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời