乌亮的头发 tiếng trung là gì?

乌亮的头发 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 乌亮的头发 tiếng trung Nghề nghiệp.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 乌亮的头发

Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


tóc đen nhánh (wūliàng de tóufā ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 乌亮的头发 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Nghề nghiệp

Định nghĩa - Khái niệm

乌亮的头发 tiếng trung là gì?

có nghĩa là tóc đen nhánh (wūliàng de tóufā )

  • 乌亮的头发 tiếng trung có nghĩa là tóc đen nhánh (wūliàng de tóufā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

tóc đen nhánh (wūliàng de tóufā ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 乌亮的头发 .

Ý nghĩa - Giải thích

乌亮的头发 tiếng trung nghĩa là tóc đen nhánh (wūliàng de tóufā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc..

Đây là cách dùng 乌亮的头发 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 乌亮的头发 tiếng trung là gì? (hay giải thích tóc đen nhánh (wūliàng de tóufā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 乌亮的头发 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 乌亮的头发 tiếng trung / tóc đen nhánh (wūliàng de tóufā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời