物料管制周表 tiếng trung là gì?

物料管制周表 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 物料管制周表 tiếng trung Hợp đồng.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 物料管制周表

bảng quản lý vật liệu hàng tuần (wùliào guǎnzhì zhōu biǎo ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 物料管制周表 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Hợp đồng

Định nghĩa - Khái niệm

物料管制周表 tiếng trung là gì?

có nghĩa là bảng quản lý vật liệu hàng tuần (wùliào guǎnzhì zhōu biǎo )

  • 物料管制周表 tiếng trung có nghĩa là bảng quản lý vật liệu hàng tuần (wùliào guǎnzhì zhōu biǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hợp đồng.

bảng quản lý vật liệu hàng tuần (wùliào guǎnzhì zhōu biǎo ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 物料管制周表 .

Ý nghĩa - Giải thích

物料管制周表 tiếng trung nghĩa là bảng quản lý vật liệu hàng tuần (wùliào guǎnzhì zhōu biǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán..

Đây là cách dùng 物料管制周表 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hợp đồng 物料管制周表 tiếng trung là gì? (hay giải thích bảng quản lý vật liệu hàng tuần (wùliào guǎnzhì zhōu biǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 物料管制周表 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 物料管制周表 tiếng trung / bảng quản lý vật liệu hàng tuần (wùliào guǎnzhì zhōu biǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời