向日葵 tiếng trung là gì?

向日葵 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 向日葵 tiếng trung Hoa.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 向日葵

Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


hoa hướng dương (xiàngrìkuí ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 向日葵 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Hoa

Định nghĩa - Khái niệm

向日葵 tiếng trung là gì?

có nghĩa là hoa hướng dương (xiàngrìkuí )

  • 向日葵 tiếng trung có nghĩa là hoa hướng dương (xiàngrìkuí ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hoa.

hoa hướng dương (xiàngrìkuí ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 向日葵 .

Ý nghĩa - Giải thích

向日葵 tiếng trung nghĩa là hoa hướng dương (xiàngrìkuí ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa..

Đây là cách dùng 向日葵 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hoa 向日葵 tiếng trung là gì? (hay giải thích hoa hướng dương (xiàngrìkuí ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 向日葵 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 向日葵 tiếng trung / hoa hướng dương (xiàngrìkuí ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời