现金流量 tiếng Trung là gì?

现金流量 tiếng Trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 现金流量 tiếng Trung Kinh tế tài chính.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 现金流量

Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


lưu chuyển tiền tệ

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 现金流量 tiếng Trung
Chủ đề Chủ đề Kinh tế tài chính

Định nghĩa - Khái niệm

现金流量 tiếng Trung là gì?

có nghĩa là lưu chuyển tiền tệ

  • 现金流量 tiếng Trung có nghĩa là lưu chuyển tiền tệ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

lưu chuyển tiền tệ Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 现金流量 tiếng Trung.

Ý nghĩa - Giải thích

现金流量 tiếng Trung nghĩa là lưu chuyển tiền tệ.

Đây là cách dùng 现金流量 tiếng Trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính 现金流量 tiếng Trung là gì? (hay giải thích lưu chuyển tiền tệ nghĩa là gì?) . Định nghĩa 现金流量 tiếng Trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 现金流量 tiếng Trung / lưu chuyển tiền tệ. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?